Noodverbanden


In de meeste gevallen is er al een lang traject bewandeld voordat de uiteindelijke beslissing om te gaan scheiden wordt genomen.
Doorgaans worden door de betrokken partijen, al dan niet met behulp van de advocaten, oplossingen gevonden voor allerhande praktische problemen.

Maar het kan voorkomen dat er op zeer korte termijn noodmaatregelen moeten worden genomen.
Bijvoorbeeld:
– Indien een omgangsregeling wordt geweigerd.
Besef dat met name bij jonge kinderen snelle vervreemding/onthechting kan optreden wanneer weken of zelfs maanden geen omgangsregeling plaatsvindt.
– Indien er onenigheid bestaat over de vraag wie in de woning mag blijven.
Degene die vertrekt, of degene die uit huis wordt gezet zonder daar tegen op te treden, heeft kleinere kans om de woning uiteindelijk toegescheiden te krijgen.
– Alimentatie.
Geld, of beter gezegd het gebrek daaraan, is één van de ultieme middelen om een partij onder druk te zetten om in te stemmen met minder voordelige of zelfs ongunstige afspraken.
– Verdeling.
Niet vaak spoedeisend.
Maar wat te denken van een effectenportefeuille als de koersen dalen, onroerend goed als de markt zakt, etc.

Een echtscheidingsprocedure waarin de rechter inhoudelijke beslissingen moet nemen duurt vaak snel 6 tot 9 maanden.
Maar weet dat het in spoedeisende gevallen altijd mogelijk is om een spoedvoorziening (een soort kort geding) te vragen, de zogenaamde voorlopige voorzieningen.
Binnen 2 tot 3 weken is het mogelijk om van de rechter een voorlopige beslissing te krijgen over zaken die spoedeisend zijn.

<< Terug

Volgende >>