Corporate Governance


Corporate Governance omvat de regels van goed ondernemingsbestuur.
Voor beursgenoteerde bedrijven is er de Code Tabaksblat (www.commissiecorporategovernance.nl), die moet leiden tot betere verslaglegging, beter toezicht en meer zeggenschap en bescherming voor aandeelhouders.

Tanger Advocaten heeft ervaring met de toepassing en implementatie van deze regels, ook bij niet-beursgenoteerde organisaties die deze regels omarmen.
Maar niet alle regels staan op papier.
En een goede Governance speelt niet alleen bij beursgenoteerde ondernemingen, maar bijvoorbeeld ook bij familiebedrijven waar -al dan niet tijdelijk- een buitenstaander bestuurder wordt, of wanneer de directeur-grootaandeelhouder -al dan niet tijdelijk- afstand neemt en iemand anders bestuurder wordt.
En vanzelfsprekend bij organisaties die het algemeen belang dienen, zoals woningcorporaties, goede doelenstichtingen etc.

Iedere onderneming, iedere organisatie is anders en iedere ondernemer en bestuurder is anders.
Maatwerk statuten, reglementen en overeenkomsten bieden duidelijkheid aan de betrokken partijen en zullen problemen helpen voorkomen.

Neem gratis en vrijblijvend contact op met ons team wanneer u vragen heeft over:

–           Statuten.
–           Reglementen.
–           Arbeidsovereenkomsten / aansluitovereenkomsten / managementletters.
–           Exit-regeling.
–           Administratievoorwaarden.
–           Bestuursconvenanten.
–           Toezichtvarianten.
–           Aansprakelijkheid toezichthouder / commissaris.
–           Rol Ondernemingsraad.
–           Rol inspraak- of adviesorganen.