Rechtspersonen


Wordt het een B.V., een N.V., een V.O.F., een C.V., een coöperatie, een stichting, een L.L.P., een E.S.V.?
De keuze wordt vaak bepaald door willekeur of fiscaliteit.
Terwijl de oorspronkelijke bedoeling van de rechtspersoon juist aansprakelijkheidsbeperking was.
Hoe zit het precies met die aansprakelijkheid?
Wat mag wel en wat kan niet?

Dat is het werkterrein van de advocaat ondernemingsrecht van Tanger Advocaten.
Nog belangrijker wordt het als meerdere personen of rechtspersonen gaan samenwerken.
Vaak wordt even snel een B.V. opgericht waarna de joint venture wordt gestart.
Maar wat als één van de samenwerkende partijen:

–           Niet functioneert?
–           Wil uittreden halverwege het project?
–           Geen geld meer heeft?
–           Failliet gaat?
–           Zijn bestuurder waar u zo goed mee kon samenwerken verliest?

Vaak omstandigheden die niet zijn geregeld.
Of die verkeerd zijn geregeld, want de standaard statuten voorzien doorgaans niet of slecht in deze situaties.
Een rechtspersoon oprichten voor een samenwerking is onverantwoord wanneer dit soort zaken niet goed zijn geregeld in onder andere statuten, aandeelhoudersovereenkomst en/of directiereglement.

U kunt deze contracten laten maken door een notaris of de bedrijfsjurist van de accountant.
U krijgt dan doorgaans een mooi 13-in-een-dozijn standaardcontract uit het modellenboek.
Maar veel beter is het wanneer deze contracten worden gemaakt door de advocaat die over deze kwesties heeft geprocedeerd, die de jurisprudentie kent en die bij uitstek weet wat er zoal mis kan gaan en hoe dat is te voorkomen.

De ondernemings-advocaat van Tanger dus!

Als het mis gaat, staan wij naast u, of beter gezegd: Vóór u!
Om u te beschermen of om de aanval te leiden.
Of het nu gaat om een bestuurder die niet functioneert, een aandeelhouder die de onderneming schaadt of een uitkoop.
Wij kennen het rechtspersonenrecht, wij kennen de jurisprudentie, wij adviseren u graag en goed.

Neem gratis en vrijblijvend contact op met ons team wanneer u vragen heeft over:

–           Naamloze Vennootschap.
–           Besloten Vennootschap met beperkte aansprakelijkheid.
–           Coöperatie.
–           Vereniging.
–           Stichting.
–           Vennootschap onder Firma.
–           Commanditaire Vennootschap.
–           Statuten.
–           Flex BV.
–           Bestuur rechtspersoon.
–           Aansprakelijkheid bestuurder.
–           Aandeelhoudersovereenkomst.
–           Directiestatuut/reglement / overeenkomst.
–           Fusie rechtspersoon.
–           Verkoop aandelen.
–           Certificering aandelen / Stichting Administratie Kantoor STAK.
–           Uitkoop aandeelhouder.
–           Preferente aandelen.
–           Letter-aandelen.
–           Aandelenkapitaal.
–           Achtergestelde lening / informeel kapitaal.
–           Aandeelhoudersgeschillen.
–           Ondernemingskamer.
–           Corporate Governance.
–           Verpanding / pandrecht op aandelen.