Koop en verkoop


Koop en verkoop in het vastgoed gaat doorgaans met standaard koopovereenkomsten.
Standaard overeenkomsten volstaan in standaard situaties.

Maar in de huidige marktomstandigheden worden steeds vaker bijzondere afspraken gemaakt.
Garanties worden uitgebreid of beperkt, er worden afspraken gemaakt over provisie bij doorverkoop of verhuur, de betaling van de koopsom wordt deels uitgesteld.
Onroerend goed wordt geruild of ingeruild, en wat te denken van een zeer scherpe koopsom.
Kunnen schuldeisers of een latere curator van de verkoper daar een stokje voor gaan steken?

Voor de bijzondere gevallen is een vastgoedadvocaat van Tanger Advocaten bij de koop of verkoop onontbeerlijk.
Maar ook na de koop kunnen problemen ontstaan.
Verborgen gebreken, afwijkende maten, onverwachte erfdienstbaarheden, specificaties die afwijken van de brochure of aannemingsovereenkomst, beperkingen van overheidswege.
Het adviseren en procederen over dergelijke kwesties vergt specialistische kennis.

Neem gratis en vrijblijvend contact op met ons team wanneer u vragen heeft over:

–           Koopovereenkomst.
–           Conformiteit.
–           Garantiebepalingen.
–           Ontbinding, nakoming, boetebepalingen.
–           Onderzoeksplicht, mededelingsplicht.
–           Ruil / inruil van vastgoed.
–           Verkoop vastgoedvennootschap.