Minderjarige kinderen staan onder gezag. Ouderlijk gezag wordt door de ouders gezamenlijk of door één ouder uitgeoefend. Het gezag heeft betrekking op de persoon van de minderjarige, het bewind over zijn vermogen en zijn vertegenwoordiging in burgerlijke handelingen, zowel in als buiten rechte. De ouder met gezag neemt dus bijvoorbeeld een beslissing inzake een medische behandeling die zijn kind moet ondergaan. Ook bepaalt de met het gezag belaste ouder bijvoorbeeld de schoolkeuze, lidmaatschap van een sportclub etc.

Huwelijk of toestemming moeder

De vrouw uit wie het kind is geboren, heeft in principe altijd het ouderlijk gezag over het kind. Wanneer ouders zijn gehuwd, dan wel geregistreerd partner zijn, hebben zij bij de geboorte van hun kind van rechtswege het gezag.

De ongehuwde partner van de moeder kan zijn kind tijdens de zwangerschap of na de geboorte met toestemming van de moeder erkennen. Daarna kan op gezamenlijk verzoek in het gezagsregister bij de rechtbank worden opgenomen dat zij gezamenlijk het gezag over hun kind uitoefenen. Gebeurt dit niet, dan heeft de moeder het eenhoofdig gezag over het kind.

Er zijn nog meer wijzen waarop het ouderlijk gezag ontstaat, maar dit zijn de meest voorkomende. Als u hier vragen over heeft mag u uiteraard altijd contact met ons opnemen.

Gezag middels een gerechtelijke uitspraak

Wanneer u als ouder niet het gezag heeft en dit wel zou willen hebben, maar uw ex partner geeft hier geen toestemming voor, dan kunt u de rechtbank vragen u te belasten met het gezag. Hiermee kunnen wij u uiteraard helpen.

Geschillen

Als ouders niet meer bij elkaar zijn kan het voorkomen dat zij het niet eens worden over beslissingen die zij ten aanzien van het gezag over hun kind hebben. Denk hierbij aan de beslissing om met het kind naar een andere stad te verhuizen, of een verre buitenlandse reis te maken. Ook kan er discussie staan over de aanvraag van een paspoort. Voor al deze punten is de toestemming van beide ouders nodig. Wanneer een van de ouders deze toestemming niet wil verlenen, kunt u vervangende toestemming aan de rechtbank vragen. Met deze toestemming kan u dan bijvoorbeeld alsnog die reis naar het buitenland maken. Wij kunnen u uiteraard helpen bij het verkrijgen van deze vervangende toestemming, dan wel u bijstaand wanneer uw ex partner dit verzoekt. Ook op heel korte termijn.

De advocaten van

team ouderlijk gezag en voogdij

Maak kennis met onze advocaten

Raquella

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen