Koop en verkoop

Koop en verkoop in het vastgoed gaat doorgaans met standaard koopovereenkomsten. Standaard overeenkomsten volstaan in standaard situaties.

Maar in de huidige marktomstandigheden worden steeds vaker bijzondere afspraken gemaakt. Garanties worden uitgebreid of beperkt, er worden afspraken gemaakt over provisie bij doorverkoop of verhuur, de betaling van de koopsom wordt deels uitgesteld of aangekleed met een earn-outbepaling.

Voor de bijzondere gevallen is een vastgoedadvocaat van Tanger Advocaten bij de koop of verkoop onontbeerlijk. Maar ook na de koop kunnen problemen ontstaan. Verborgen gebreken, afwijkende maten, onverwachte erfdienstbaarheden, specificaties die afwijken van de brochure of aannemingsovereenkomst, beperkingen van overheidswege etc. Het adviseren en procederen over dergelijke kwesties vergt specialistische kennis. Kennis die onze vastgoedadvocaten ruimschoots hebben.

Neem contact op bij vragen over

  • Koopovereenkomst

  • Conformiteit
  • Garantiebepalingen
  • Ontbinding, nakoming, boetebepalingen
  • Onderzoeksplicht, mededelingsplicht
  • Ruil / inruil van vastgoed
  • Verkoop vastgoedvennootschap

De advocaten van

team koop en verkoop

Maak kennis met onze advocaten

Michel

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen