HomeProcesrechtBOUWRECHTER bij de rechtbank Noord-Holland

BOUWRECHTER bij de rechtbank Noord-Holland


Om rechtspraak klantvriendelijker te maken, heeft de rechtbank Noord-Holland het initiatief genomen om de bouwrechter aan te stellen. In het Noord-Hollands Dagblad en op NHNieuws werd dit eind 2018 al aangekondigd. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er bij particulieren een grote behoefte bestaat aan directe gerechtelijke tussenkomst, wanneer er een geschil ontstaat tijdens een (ver)bouwproject. De bouwrechter kan ingeschakeld worden bij zogenaamde ‘consumentenzaken’, waarbij een geschil bestaat tussen een particuliere opdrachtgever en een bedrijfsmatige uitvoerder, beter bekend als ‘de aannemer’.

Per 1 januari 2019 is het voor consumenten in (ver)bouwgeschillen mogelijk om een kort geding (spoedprocedure) te starten bij de bouwrechter. Dit kan voorlopig alleen in het arrondissement Noord-Holland (omgeving Alkmaar en Haarlem). Anders dan gebruikelijk, vindt de zitting dan niet plaats op rechtbank, maar op de bouwplaats zelf. Ook zal er een – door de rechtbank ingeschakelde – bouwdeskundige aanwezig zijn. Immers, de rechter heeft wél juridische kennis van zaken, maar doorgaans geen bouwkundige kennis.

De bouwdeskundige zal tijdens de zitting mondeling zijn bouwdeskundig oordeel geven.  De insteek van de bouwrechter zal vervolgens zijn, om partijen ter plekke tot een minnelijke schikking te laten komen.
Lukt dit niet, dan schrijft de deskundige een beknopt deskundigenbericht en volgt een kort gedingvonnis van de rechter.

Met dit initiatief, speelt de rechtbank Noord-Holland in op de behoefte aan een snelle, deskundige en praktische benadering van (ver)bouwgeschillen.

Het feit dat de bouwrechter zich laat vergezellen door een deskundige, brengt wel extra kosten met zich mee. In eerste instantie zullen partijen de kosten van de deskundige – voorlopig gefixeerd op € 600,00 – moeten delen, of zullen deze voor rekening komen van de verliezende partij. Het vorenstaande heeft te gelden naast de gebruikelijke proceskosten.

Op de website van de rechtspraak is meer informatie te vinden over deze procedure bij de bouwrechter.

Heeft u vragen over de kort gedingprocedure bij de bouwrechter, of wilt u zelf een dergelijke procedure aanhangig maken? Neem dan contact op met één van onze vastgoedadvocaten.

Neem direct contact op

 


Over Mr. C.J. van Beers

Chris is gespecialiseerd in het Vastgoedrecht. Hij adviseert particulieren en ondernemers en procedeert op het gebied van aanbestedingsrecht, bouwrecht, huurrecht, burenrecht en ... Lees meer >

Kantoor Alkmaar 072-5312000
Rechtstreeks 072-5312000
E-mail c.j.van.beers@tanger.nl


Ook interessant