COMPENSATIE TRANSITIEVERGOEDING NA 2 JAAR ZIEKTE

Werkgevers kunnen vanaf 1 april 2020 compensatie aanvragen voor de transitievergoeding die zij hebben betaald bij het ontslag van een langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemer. De regeling beoogt de drempels weg te nemen die werkgevers hebben ervaren bij het beëindigen van ‘slapende dienstverbanden’, waarbij langdurig zieke of arbeidsongeschikte werknemers in dienst blijven maar geen loon meer ontvangen.

Wat zijn de voorwaarden?
De compensatieregeling geldt voor transitievergoedingen die op of na 1 juli 2015 zijn betaald. Indien het einde van de periode van twee jaar ziekte al vóór 1 juli 2015 is gelegen, dan bestaat geen recht op compensatie. Voorts moet de werkgever kunnen aantonen:

 • dat sprake was van een arbeidsovereenkomst;
 • wat de duur van de arbeidsovereenkomst is geweest;
 • dat de werknemer ziek uit dienst is gegaan;
 • dat een transitievergoeding is betaald;
 • hoe de berekening van de transitievergoeding heeft plaatsgevonden;
 • hoe hoog de kosten van de loondoorbetaling tijdens ziekte zijn geweest.

Welke documenten zijn er nodig?
Werkgevers kunnen aantonen dat zij aan de voorwaarden voldoen door de volgende documenten:

 • de ontslagvergunning van UWV of de ontbindingsbeschikking van de rechter;
 • de beëindigingsovereenkomst, indien de een beëindiging met wederzijds goedvinden heeft plaatsgevonden. Uit de beëindigingsovereenkomst moet dan blijken dat de werknemer is ontslagen wegens langdurige ziekte;
 • gegevens die zijn gebruikt waarmee de hoogte van de transitievergoeding is berekend, zoals loonstroken en de arbeidsovereenkomst;
 • een bewijs dat de (hele) transitievergoeding is betaald, bijvoorbeeld een bankafschrift.

Hoe hoog is de compensatie?
Om de hoogte van de compensatie vast te stellen wordt bij de aanvraag gekeken naar:

 • de transitievergoeding die de werkgever heeft betaald;
 • de transitievergoeding waar de werknemer recht op had op het moment dat het opzegverbod tijdens ziekte is komen te eindigen.

Indien de werkgever bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst een hogere vergoeding heeft betaald dan de hoogte van de transitievergoeding, dan wordt het verschil daartussen niet vergoed.

Indien de werkgever bij het beëindigen van de arbeidsovereenkomst een lagere vergoeding heeft betaald dan de hoogte van de transitievergoeding, dan wordt uitsluitend die lagere vergoeding vergoed.

Tot slot geldt dat de compensatie niet hoger is dan de transitievergoeding die verschuldigd zou zijn op het moment dat het opzegverbod tijdens ziekte is komen te eindigen. Indien de arbeidsovereenkomst dus op een later tijdstip is komen te eindigen en de transitievergoeding daardoor hoger is komen uit te vallen, dan wordt dat verschil niet vergoed.

Waar kan de aanvraag worden ingediend?
De aanvraag kunt u indienen via het werkgeversportaal op de website van UWV. Gebruik hiervoor de onderstaande link:

https://www.uwv.nl/werkgevers/werkgever-en-ontslag/compensatie-transitievergoeding/langdurige-arbeidsongeschiktheid/compensatie-aanvragen/index.aspx

Vragen?
Heeft u vragen over de compensatieregeling of hulp nodig bij het indienen van de aanvraag? Neem dan vrijblijvend contact op met mr. Mitchel Schildwacht via m.schildwacht@tanger.nl of 0255-547820.

Neem direct contact op

 

Over Mr. M. Schildwacht

Mitchel is advocaat voor ondernemers en particulieren op het gebied van het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en vastgoedrecht. De werkwijze van Mitchel kenmerkt zich door eerlijkheid en daadkracht in een proactieve samenwerking met zijn cliënt. Hij behandelt zijn zaken met expertise en een vooraf met zijn cliënt afgesproken strategie.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-517 97 853
E-mail m.schildwacht@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter