De waarschuwingsfunctie van het boetebeding bij niet tijdig betalen van huur

Als verhuurder kunt u te maken krijgen met een huurder die niet op tijd of in het geheel niet tot betaling van de verschuldigde huurprijs overgaat. In dat geval kan de verhuurder een contractuele boete vorderen, veelal opgenomen in de toepasselijke Algemene Bepalingen van de ROZ. Hierbij kunnen echter problemen ontstaan als de verhuurder niet rechtsgeldig de verschuldigdheid van de boete heeft aangezegd en gevorderd.

In een zaak waarin onze advocaat Mitchel Schildwacht een huurder heeft bijgestaan, speelde deze problematiek. De verhuurder in deze zaak maakte na jaren aanspraak op de verschuldigdheid van contractuele boetes van in totaal € 17.000,–, omdat onze cliënte niet tijdig de maandelijkse huur zou hebben betaald. Daarnaast zou volgens de verhuurder sprake zijn van een huurachterstand die ook de ontbinding van de huurovereenkomst zou rechtvaardigen.

Onze cliënte heeft aangevoerd dat, voor zover zij al niet tijdig de huur zou hebben betaald, de contractuele boete moet worden gematigd tot nihil, omdat de verhuurder de boete niet rechtsgeldig heeft gevorderd en de functie van het boetebeding heeft miskend.

Zo verbindt het boetebeding de verschuldigdheid van het boetebedrag in beginsel aan de enkele overschrijding van de betalingstermijn. Dit betekent dat het boetebeding een aansporing is aan de huurder om tijdig de huur te betalen. Die functie kan het boetebeding echter alleen vervullen indien de huurder zich ervan bewust is dat hij een boete verbeurt bij niet tijdige betaling. Dat is het geval als zo spoedig mogelijk nadat de boete verschuldigd is geworden, een beroep op de verschuldigdheid wordt gedaan. De huurder realiseert zich dan wat de gevolgen zijn van niet-tijdige betaling en wordt gestimuleerd zijn betalingsbedrag in die zin aan te passen dat hij de huurtermijnen wel tijdig gaat betalen.

De verhuurder in deze zaak heeft pas jaren later een beroep gedaan op het boetebeding, waardoor hij de waarschuwingsfunctie van het boetebeding dus heeft miskend. Hierdoor heeft de verhuurder onze cliënte de mogelijkheid ontnomen om haar betalingsgedrag aan te passen. De kantonrechter heeft hierdoor de gevorderde boetes van € 17.000,– afgewezen en ook het verzoek van de verhuurder tot ontbinding van de huurovereenkomst.

De uitspraak kunt u hier lezen.

Vragen

Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met Mitchel Schildwacht.

Over Mr. M. Schildwacht

Mitchel is advocaat voor ondernemers en particulieren op het gebied van het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en vastgoedrecht. De werkwijze van Mitchel kenmerkt zich door eerlijkheid en daadkracht in een proactieve samenwerking met zijn cliënt. Hij behandelt zijn zaken met expertise en een vooraf met zijn cliënt afgesproken strategie.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-517 97 853
E-mail m.schildwacht@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter