Recruitmentbureau stuurt ongevraagd cv van kandidaat naar wederpartij. Komt een bemiddelingsovereenkomst tot stand? Onrechtmatige daad?

Recruitmentbureau stuurt ongevraagd cv van kandidaat naar wederpartij. Is deze laatste een vergoeding verschuldigd indien hij onderhandelingen over tariefstelling en voorwaarden afbreekt, gebruik maakt van het cv, de kandidaat zelf benadert en deze bij hem in dienst treedt?

De kantonrechter heeft geoordeeld van niet. Reden daarvoor is dat tussen partijen geen bemiddelingsovereenkomst tot stand is gekomen, de wederpartij geen onrechtmatige daad heeft gepleegd en ook niet in strijd heeft gehandeld met de redelijkheid en billijkheid. Mitchel Schildwacht heeft de wederpartij in deze zaak bijgestaan.

Deze uitspraak is relevant voor recruitmentbureaus, werving en selectie bureaus, detacheerders en andere bedrijven die diensten verlenen in de arbeidsbemiddeling. Het is van belang dat die bedrijven eerst tot afspraken komen met hun opdrachtgevers en daarna pas cv’s van kandidaten/arbeidskrachten sturen. Bovendien dienen deze bedrijven erop te letten dat zij hun algemene voorwaarden rechtsgeldig van toepassing verklaren en ter hand stellen bij het aangaan van overeenkomsten. Dit alles gaat vooral mis wanneer dergelijke bedrijven vanuit koude acquisitie emails met cv’s of informatie sturen naar mogelijke nieuwe opdrachtgevers, zo leert ook deze uitspraak.

Lees hier de uitspraak.

Feiten
Het recruitmentbureau heeft aan de wederpartij de volgende email gestuurd.

Geachte heer/mevrouw,

Momenteel ben ik actief op zoek naar bedrijven die wellicht open zouden staan voor een ambitieuze inkoper met een technisch achtergrond. Deze kandidaat is verantwoordelijk geweest voor het inkopen van handelsgoederen, halffabricaten en diensten.

Ik zal zijn CV toevoegen aan deze mail. Ik hoor graag of u deze kandidaat zou willen uitnodigen voor een vrijblijvend kennismakingsgesprek. (…)

De wederpartij heeft hierop gereageerd zeker geïnteresseerd te zijn in een kennismakingsgesprek met de kandidaat, maar ook dat hij niet akkoord is met de voorwaarden en hoge tariefstelling van het recruitmentbureau. De wederpartij heeft geprobeerd tot redelijke afspraken te komen met het recruitmentbureau.

Partijen hebben vervolgens gecorrespondeerd over de voorwaarden en tariefstelling van het recruitmentbureau, waarna de wederpartij heeft aangegeven niet langer geïnteresseerd te zijn. De wederpartij heeft de kandidaat daarna zelf benaderd, waarna de kandidaat bij hem in dienst is getreden. Het recruitmentbureau heeft daarna een vergoeding verzocht.

Bemiddelingsovereenkomst?
Het recruitmentbureau heeft gesteld dat een bemiddelingsovereenkomst tot stand is gekomen, omdat de wederpartij positief heeft gereageerd op de email van het recruitmentbureau en de kandidaat daardoor bij hem in dienst is getreden.

De kantonrechter heeft daarentegen geoordeeld dat de tariefstelling een essentieel onderdeel is van een bemiddelingsovereenkomst, terwijl de wederpartij het aanbod van het recruitmentbureau overduidelijk niet heeft aanvaard. Doordat de wederpartij geen enkel aanbod van het recruitmentbureau heeft aanvaard, is tussen partijen geen bemiddelingsovereenkomst tot stand gekomen. Het recruitmentbureau heeft daardoor geen recht op een vergoeding.

Onrechtmatige daad of in strijd met de redelijkheid en billijkheid?
Het recruitmentbureau heeft subsidiair nog gesteld dat de wederpartij een onrechtmatige daad heeft gepleegd of in strijd met de redelijkheid en billijkheid heeft gehandeld door de kandidaat in dienst te nemen. Het recruitmentbureau heeft gesteld dat de wederpartij het cv van de kandidaat niet heeft mogen gebruiken, ook niet toen de onderhandelingen over haar tariefstelling en voorwaarden zijn afgebroken.

De kantonrechter heeft het recruitmentbureau ook hierin in het ongelijk gesteld, omdat het recruitmentbureau immers uit eigener beweging het cv van de kandidaat heeft toegestuurd naar de wederpartij waarbij zij bovendien heeft voorgesteld dat de wederpartij vrijblijvend met de kandidaat mocht kennismaken. Kort hierna heeft de wederpartij echter te kennen gegeven dat zij niet in zee wenst te gaan met het recruitmentbureau.

De kantonrechter heeft geoordeeld dat uit niets volgt dat de wederpartij de kandidaat niet zelf heeft mogen benaderen. De kantonrechter heeft zelfs geoordeeld dat de wederpartij meteen na de eerste e-mail van het recruitmentbureau de voorgestelde kandidaat al heeft mogen benaderen, hetgeen de wederpartij niet heeft gedaan. De wederpartij heeft in alle redelijkheid eerst geprobeerd tot afspraken te komen met het recruitmentbureau, maar omdat het recruitmentbureau bleef volharden in onredelijke tarieven heeft de wederpartij de onderhandelingen afgebroken. Volgens de kantonrechter heeft de wederpartij hierdoor niet onrechtmatig en ook niet in strijd met de redelijkheid en billijkheid gehandeld, terwijl de wedepartij bovendien bevoegd is gebleven de kandidaat zelf te benaderen.

Vrijblijvend advies of vragen?
Wenst u vrijblijvend advies of heeft u vragen over arbeidsbemiddeling, het aangaan van een bemiddelingsovereenkomst of het beëindigen daarvan? Neem dan vrijblijvend contact met Mitchel Schildwacht via 06-51797853 of m.schildwacht@tanger.nl.

Neem direct contact op

Over Mr. M. Schildwacht

Mitchel is advocaat voor ondernemers en particulieren op het gebied van het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en vastgoedrecht. De werkwijze van Mitchel kenmerkt zich door eerlijkheid en daadkracht in een proactieve samenwerking met zijn cliënt. Hij behandelt zijn zaken met expertise en een vooraf met zijn cliënt afgesproken strategie.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-517 97 853
E-mail m.schildwacht@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over ondernemingsrecht

Bekijk alle artikelen