Smartengeld bij whiplash

Eerder schreven wij al over smartengeld na een verkeersongeval. In dit blog wordt ingegaan op de vraag hoeveel smartengeld je kunt vorderen, als je door zo’n verkeersongeval een whiplash oploopt.

Wat is whiplash?

Een whiplash kan worden veroorzaakt door een aanrijding van achteren. Het hoofd wordt dan met kracht naar achteren en weer naar voren geslingerd. Als gevolg van deze beweging krijgt een slachtoffer last van hoofdpijn en nekpijn. Maar er kunnen ook andere klachten ontstaan. Denk daarbij aan concentratieproblemen, vergeetachtigheid, duizeligheid, overgevoeligheid voor geluid en licht, emotionele instabiliteit, vermoeidheid en slaapproblemen. Deze klachten zijn niet aan te tonen op een röntgenfoto of scan. Daarom wordt er ook wel gesproken over ‘medisch niet te objectiveren klachten’. Bij de meeste slachtoffers met klachten van whiplash verdwijnen deze klachten met verloop van enkele maanden. Het is echter ook bekend, dat zo’n 20% van de slachtoffers met whiplashgerelateerde klachten hier voor de rest van zijn leven in meer of mindere mate last van blijft houden.

Smartengeld bij whiplash

Als aansprakelijkheid door de aansprakelijke partij is erkend, heb je als slachtoffer recht op schadevergoeding. Waar een slachtoffer recht op heeft, is in een eerdere blog aan de orde gekomen. Naast materiële schadevergoeding heeft een slachtoffer ook recht op een smartengeldvergoeding. Voor de hoogte van de smartengeldvergoeding in geval van whiplash schreef Ed Klungers eerder, dat dit tussen de € 2.000,00 en € 48.000,00 ligt. De hoogte van de vergoeding hangt af van diverse factoren.

In onderstaande tabel is in hoofdlijnen aangegeven, welke factoren van belang zijn als we naar de hoogte van het smartengeld kijken. Hier dient wel nadrukkelijk te worden gemeld, dat in elke letselschadezaak maatwerk wordt verricht en dat de factoren daardoor niet in elke zaak op eenzelfde wijze doorslaggevend zijn.  Wij zullen dit altijd met onze cliënt bespreken. Onder meer moet er rekening worden gehouden met de leeftijd van een slachtoffer, de leefomstandigheden, het beloop van het herstel van het letsel, etc. Dit maakt, dat de hoogte van het smartengeld in – op het eerste oog – vergelijkbare zaken toch uiteen kan lopen.

 

Hoogte smartengeld whiplash Factoren die afgewogen worden
< € 1.250,00 Er is sprake van klachten van voorbijgaande aard, of er waren al overeenkomstige klachten (bijvoorbeeld nek- of rugklachten) bij het slachtoffer aanwezig.
€ 1.250,00 – € 5.000,00 Er is sprake van klachten en daarnaast ook van beperkingen. Deze beperkingen zijn van voorbijgaande aard, of zijn niet erg belemmerend voor het slachtoffer.
€ 5.000,00 – € 12.500,00 Er is sprake van klachten en beperkingen, die aanhouden. Hierdoor is er vaak ook sprake van arbeidsongeschiktheid. Door de klachten en beperkingen kan het slachtoffers hobby’s niet meer of in mindere mate uitoefenen.
€ 12.500,00 – € 25.000,00 Er is sprake van klachten en beperkingen, die aanhouden. Daarbij ondervindt het slachtoffer psychische gevolgen van het ongeval. Er is sprake van arbeidsongeschiktheid en het slachtoffer is afhankelijk van hulp door derden voor wat betreft het huishouden, klussen in/rondom de woning, etc. Soms zijn er speciale voorzieningen nodig.
€ 25.000,00 – € 50.000,00 Er is sprake van klachten (waaronder psychische klachten) en beperkingen, die aanhouden. Het slachtoffer is arbeidsongeschikt geraakt en afhankelijk van hulp door derden. Er is ook sprake van forse bijkomende problematiek, zoals een bijkomend ziektebeeld door het ongevalsgerelateerde letsel of een ernstige verstoring van het privéleven van het slachtoffer.

 

Bent jij slachtoffer van een ongeval en heb je last van een whiplash? Neem dan contact met onze letselschadeadvocaten op en bel 072-5744409 of stuur een e-mailbericht aan info@boddaertadvocaten.nl.

Over Mr. I Degenaar

Iris Degenaar is gespecialiseerd in letselschade en overlijdensschade met speciale aandacht voor whiplash letsel. Sinds 2009 werkt zij als advocaat.

Bekijk profiel
Kantoor Alkmaar 072-5744409
Rechtstreeks 072-5140063
E-mail i.d.degenaar@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter