TIJDELIJKE NOODMAATREGEL OVERBRUGGING VOOR WERKBEHOUD

Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud vervangt de Werktijdverkorting
De Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud (NOW) vervangt vanaf 17 maart 2020 de Werktijdverkortingsregeling (WTV). Werkgevers kunnen met de nieuwe tegemoetkomingsregeling een aanvraag indienen voor een ‘substantiële tegemoetkoming in de loonkosten’ en hiervoor een voorschot ontvangen van UWV. Werkgevers kunnen de werknemers met een vast of flexibel contract hierdoor in dienst houden, maar ook doorbetalen. Ook oproepkrachten vallen hieronder. Met de nieuwe regeling moeten zoveel mogelijk ontslagen worden voorkomen.

Uitzendbureaus kunnen voor hun uitzendkrachten ook een tegemoetkoming aanvragen.

Hoe lang geldt de nieuwe regeling?
De nieuwe regeling geldt voor drie maanden en kan dus voor die duur aangevraagd worden, met de mogelijkheid tot verlenging met nog eens drie maanden. Waarschijnlijk worden aan die verlenging nadere voorwaarden verbonden. Voorts geldt dat omzetverlies vanaf 1 maart 2020 in aanmerking zal komen voor deze nieuwe tijdelijke noodmaatregel.

Wat gebeurt er als reeds een werktijdverkortingsaanvraag is ingediend?
Indien u reeds een werktijdverkortingsaanvraag heeft ingediend, dan zal die worden beschouwd als een aanvraag voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. U hoeft dan niets te doen en u zal vanzelf een bericht ontvangen.

De werktijdverkortingsregeling kunt u niet meer aanvragen. Die regeling is gestopt, omdat die niet snel en flexibel genoeg bleek te zijn in de uitzonderlijke situatie rondom de coronacrisis.

Wat gebeurt er als de werktijdverkorting reeds is toegekend?
Indien u al een toekenning heeft ontvangen voor werktijdverkorting, dan blijft die van kracht. En als u de werktijdverkorting wil verlengen, dan kunt u overstappen naar de nieuwe regeling.

Wanneer kan de nieuwe regeling worden aangevraagd?
Op dit moment kunt u nog geen aanvraag indienen voor de nieuwe tegemoetkomingsregeling. Wel is duidelijk dat deze nieuwe regeling zal verlopen via UWV. Indien het mogelijk is de nieuwe regeling aan te vragen, dan zullen wij u daar direct over informeren.

Wat betekent de nieuwe regeling voor werknemers?
Voor werknemers die onder de tegemoetkomingsregeling vallen betekent dit dat hun loon volledig kan worden doorbetaald. Werknemers verbruiken met de regeling hun WW-rechten niet, omdat de regeling losstaat van de WW.

Wat zijn de voorwaarden van de nieuwe regeling?
Dit zijn voorwaarden voor de tegemoetkoming onder de nieuwe regeling:

  • bij de aanvraag committeert de werkgever zich vooraf aan de verplichting géén ontslag op grond van bedrijfseconomische redenen aan te vragen voor zijn werknemers gedurende de periode waarover de tegemoetkoming zal worden ontvangen;
  • de werkgever die de nieuwe regeling aanvraagt verwacht ten minste 20% omzetverlies;
  • de aanvraag geldt voor een periode van drie maanden, die eenmalig verlengd kan worden met nog eens drie maanden (aan de verlenging kunnen nadere voorwaarden worden verbonden);
  • de nieuwe regeling ziet op omzetdalingen vanaf 1 maart 2020;
  • de hoogte van de tegemoetkoming in de loonkosten is afhankelijk van de terugval in omzet, en is maximaal 90% van het loon waarbij de resterende 10% in dat geval voor rekening van de werkgever zal komen;
  • op basis van de aanvraag zal UWV een voorschot verstrekken ter hoogte van 80% van de verwachte tegemoetkoming;
  • achteraf zal worden vastgesteld wat de werkelijke daling in de omzet is geweest;
  • voor aanvragen boven een nader te bepalen omvang zal voor de tegemoetkoming een accountantsverklaring vereist zijn;
  • bij de definitieve vaststelling van de tegemoetkoming zal nog een correctie plaatsvinden indien sprake is geweest van een daling van de loonsom.

Vragen?
Heeft u vragen over de Tijdelijke Noodmaatregel Overbrugging voor Werkbehoud? Neem dan contact op met mr. Mitchel Schildwacht via m.schildwacht@tanger.nl of 0255-547820.

Lees ook onze andere artikelen over Corona-gerelateerde onderwerpen:

Over Mr. M. Schildwacht

Mitchel is advocaat voor ondernemers en particulieren op het gebied van het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en vastgoedrecht. De werkwijze van Mitchel kenmerkt zich door eerlijkheid en daadkracht in een proactieve samenwerking met zijn cliënt. Hij behandelt zijn zaken met expertise en een vooraf met zijn cliënt afgesproken strategie.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-517 97 853
E-mail m.schildwacht@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter