TIJDELIJKE ONDERSTEUNINGSMAATREGELEN VOOR ZZP’ERS

Door de coronacrisis worden veel zelfstandige ondernemers, waaronder ZZP’ers, zwaar getroffen. Net als bij grotere ondernemingen wil de regering ook deze zelfstandige ondernemers ondersteunen, zodat ook zij hun onderneming tijdens en na de coronacrisis kunnen blijven voortzetten. De regering komt daarom met een tijdelijke voorziening voor drie maanden die zo snel mogelijk in zal gaan. De uitvoering van deze voorziening zal bij de gemeenten komen te liggen.

Wat houdt de tijdelijke ondersteuning in?
De ondersteuning kan een aanvullende uitkering voor levensonderhoud inhouden en/of een lening voor bedrijfskapitaal.

Aanvullende uitkering voor levensonderhoud
De aanvullende uitkering voor levensonderhoud vult uw inkomen voor maximaal drie maanden aan tot het sociaal minimum. De precieze hoogte hiervan hangt af van uw gezinssamenstelling en inkomen. De inkomensondersteuning wordt ‘om niet’ verstrekt; u weet dus zeker dat u deze niet hoeft terug te betalen. Er is in deze tijdelijke regeling geen sprake van een vermogens- of partnertoets.

Lening voor bedrijfskapitaal
Daarnaast kunt u een lening voor bedrijfskapitaal aanvragen van maximaal € 10.517 euro. Dit bedrag dient wel terugbetaald te worden. Het rentepercentage is nog niet bekend, maar zal onder het bij het Besluit bijstandverlening zelfstandigen (Bbz) gehanteerde percentage van 8% komen te liggen.

Wat zijn de voorwaarden van de tijdelijke ondersteuning?
Voor de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen gelden momenteel de volgende voorwaarden.

De zelfstandige:

  • heeft een leeftijd tussen de 18 jaar en de pensioengerechtigde leeftijd;
  • is gevestigd, woonachtig en rechtmatig verblijvend in Nederland;
  • is Nederlander of daarmee gelijkgesteld;
  • heeft een bedrijf of zelfstandig beroep dat in Nederland wordt uitgeoefend;
  • voldoet aan de wettelijke vereisten voor de uitoefening van het eigen bedrijf, en voldoet onder meer aan de eis dat hij is ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel;
  • is vóór 1 januari 2020 gestart met de onderneming en voldoet aan het urencriterium, d.w.z. minimaal 1.225 uur per jaar werkzaam in het eigen bedrijf of zelfstandig beroep;
  • is woonachtig in de gemeente waar aanvullende inkomensondersteuning wordt aangevraagd.

Vanaf wanneer geldt de tijdelijke ondersteuning?
De tijdelijke ondersteuningsmaategel werkt terug tot 1 maart 2020. Indien u dus vanaf 1 maart 2020 in financiële problemen bent gekomen, kunt u bij de gemeente waar u woonachtig bent een aanvraag indienen. De financiële problemen moeten vanzelfsprekend wel het gevolg van zijn de coronacrisis.

Tot wanneer geldt de tijdelijke ondersteuning?
De regeling geldt tot 1 juni 2020. Dus ook wanneer u pas later in de financiële problemen zal komen, bijvoorbeeld in april of mei, kunt u een aanvraag indienen.

Waar moet u terecht voor het indienen van een aanvraag?
Bij uw gemeente. Hierover zal waarschijnlijk meer informatie komen op de website van uw gemeente. En aangezien de tijdelijke ondersteuningsmaatregel terugwerkende kracht heeft vanaf 1 maart 2020, is het niet nodig per direct een aanvraag in te dienen.

Tot slot
De ontwikkelingen met betrekking tot diverse maatregelen en wetgeving gaan zeer snel. Houd daarom deze website goed in de gaten.

Heeft u vragen over de tijdelijke ondersteuningsmaatregelen voor ZZP’ers? Neem dan contact op met mr. Mitchel Schildwacht via m.schildwacht@tanger.nl of 0255-547820.

Lees ook onze andere artikelen over Corona-gerelateerde onderwerpen:

Over Mr. M. Schildwacht

Mitchel is advocaat voor ondernemers en particulieren op het gebied van het arbeidsrecht, ondernemingsrecht en vastgoedrecht. De werkwijze van Mitchel kenmerkt zich door eerlijkheid en daadkracht in een proactieve samenwerking met zijn cliënt. Hij behandelt zijn zaken met expertise en een vooraf met zijn cliënt afgesproken strategie.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-517 97 853
E-mail m.schildwacht@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter