Vergoeding van zwart werk bij letselschade

Als je door een ongeval, waar iemand anders voor aansprakelijk is, minder inkomen hebt dan voorheen, moet de aansprakelijke partij, meestal een verzekeraar, de gemiste inkomsten (letselschade) vergoeden. Geldt dat ook voor inkomen uit “zwart werk”?

Zwart werk bij letselschade vergoeden?

De Hoge Raad heeft op 24 november 2000 beslist dat het gemis aan zwarte inkomsten moet worden vergoed. Niet het hele bedrag, maar dat deel dat resteert nadat er belasting en premies over zouden zijn betaald. Het probleem is alleen vaak dat inkomsten uit zwart werk moeilijk kan worden bewezen. Tot 2020 was de praktijk dat het netto gemiste inkomen uit zwart werk werd vergoed, mits het slachtoffer dit inkomen had bewezen.

Op 16 januari 2020 besliste de rechtbank Noord-Holland echter dat deze schade niet voor vergoeding in aanmerking kwam. De rechtbank vond het onrechtmatig verworven inkomen en was van mening dat dit dan ook niet voor vergoeding in aanmerking kwam. Deze beslissing heeft geleid tot een flinke discussie in de branche.

De tegenstanders vinden dat zwart werk maatschappelijk ongewenst is en in strijd met de wet en dat het dus ook niet als schade moet worden vergoed. De voorstanders van de vergoeding menen dat de rechtbank het bij het verkeerde eind had. Het gaat immers om op zich geoorloofd werk. Het niet afdragen van belasting en premies is weliswaar onrechtmatig ten opzichte van de belastingdienst, maar niet ten opzichte van de aansprakelijke partij.

Niet in strijd met de wet, wel tegen de regels van de belastingdienst

Na de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland heeft de rechtbank Rotterdam weer geoordeeld dat het gemiste inkomen uit zwart werk wel moet worden vergoed. Het lijkt erop dat de uitspraak van de rechtbank Noord-Holland niet wordt gevolgd door andere rechtbanken. Zolang de Hoge Raad niet anders heeft beslist, dient deze schadepost dus gewoon te worden vergoed door de verzekeraar. Het werk zelf is immers niet in strijd met de wet, maar het niet betalen van belasting en premies wel. Dat laatste wordt dan ook niet door de verzekeraar vergoed.

Heeft u nog vragen, neem dan vrijblijvend contact met ons op.

 

Ed Klungers

Over Mr. E. Klungers

Ed Klungers is specialist in de behandeling van letselschade, overlijdensschade en verzekeringsrecht met speciale interesse voor medisch letsel als gevolg van een tekortkoming bij de medische behandeling.

Bekijk profiel
Kantoor Haarlem 023-5121400
E-mail e.f.klungers@tangerboddaert.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter