VERHUURDERS OPGELET: U bent aansprakelijk voor drugs in uw pand

 

Of u nu verhuurder bent van een bedrijfspand of van een woning, u bent blij als er een huurder gevonden is. Afspraken maken, huurcontract tekenen en een langdurige relatie met elkaar aangaan als goed huurder en verhuurder, dat is het ideaalbeeld. Maar soms gaat dit niet op de ideale manier omdat de huurder andere plannen heeft met het pand: het wordt gebruikt als hennepkwekerij of verkooppunt van de drugs. Opeens staat dan niet alleen de politie op uw stoep, maar ook de gemeente. Met als gevolg een strafrechtelijk onderzoek door de politie en directe sluiting van het pand door de gemeente. Het strafrechtelijk en bestuursrechtelijk traject lopen naast elkaar.

Het aanpakken van de drugsproblematiek is op dit moment niet alleen voor de landelijke politiek een speerpunt. Ook in de IJmond is het een zeer actueel onderwerp waar hard tegen wordt opgetreden.[1]

Begin oktober 2018 hebben de IJmondgemeenten en Uitgeest nieuw beleid vastgesteld om gezamenlijk op te treden tegen illegale drugspanden.[2] Bij het aantreffen van drugs in een woning of bedrijfspand kunnen deze per direct voor enkele maanden worden gesloten.[3]

Directe consequentie verhuurder: sluiting pand

Waar het politieonderzoek vaak lang duurt, kan de burgemeester u vanuit het bestuursrecht direct aanpakken. In het kader van de openbare orde en veiligheid heeft de burgemeester de bevoegdheid om meteen tot actie over te gaan. Zo kan een woning of bedrijfspand direct voor een aantal maanden worden gesloten. De daden van de huurder hebben daarmee rechtstreeks gevolgen voor u als verhuurder.

De hoogste bestuursrechter heeft bepaald dat alleen al de aanwezigheid van een handelshoeveelheid drugs voldoende basis vormt voor toepassing van artikel 13b van de Opiumwet: sluiting van het pand. Het aantreffen van een handelshoeveelheid drugs duidt er volgens deze rechtspraak op dat deze aanwezig was om te worden verkocht, afgeleverd of verstrekt.[4]

Er hoeft niet te worden aangetoond dat er vanuit het pand daadwerkelijk drugs is verkocht, afgeleverd of verstrekt. Ook hoeft niet te worden aangetoond dat de handel, het gebruik en de aanwezigheid van drugs een nadelig effect hebben op de openbare orde. Dat betekent dat de handel niet met feiten en omstandigheden hoeft te worden vastgesteld als vaststaat dat er een handelshoeveelheid drugs aanwezig is[5].

Er mag worden aangenomen dat drugs bestemd zijn voor verkoop, aflevering of verstrekking indien de aangetroffen hoeveelheid groter is dan een hoeveelheid voor eigen gebruik.[6] Volgens de door het openbaar ministerie gebruikte criteria, waar de IJmondburgemeesters zich bij hebben aangesloten, wordt bij harddrugs een hoeveelheid van maximaal een halve gram als hoeveelheid voor eigen gebruik aangemerkt en bij softdrugs (hennep) een hoeveelheid van meer dan vijf planten.

Voorkomen is beter dan genezen

Wanneer er een handelshoeveelheid drugs wordt aangetroffen in de woning of het bedrijfspand, staat de verhuurder dus al met 1-0 achter. Achteraf aantonen dat is voldaan aan de zorgplicht is een lastige opgave en wordt niet snel aangenomen door de rechter.[7] Vooraf de zaken in het huurcontract op een goede manier regelen en gedurende de verhuurperiode de touwtjes in handen houden. Dat is dé manier om achteraf een hoop ellende te besparen.

Om problemen te voorkomen is het voor de verhuurder verstandig om vooraf goed onderzoek te doen naar de huurder. Dat betekent het nagaan van de gegevens bij de Kamer van Koophandel en opvragen van een identiteitsbewijs en een Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG). En vervolgens duidelijke afspraken vastleggen in het huurcontract. Denk daarbij onder andere aan de mogelijkheid om (onaangekondigd) het pand te mogen inspecteren en om specifieke instructies te kunnen geven. Tijdens de huurperiode moeten deze afspraken worden nagekomen en daadwerkelijk door (of namens) de verhuurder gecontroleerd worden. Met deze maatregelen worden de risico’s geminimaliseerd en consequenties zoveel mogelijk beperkt.

Bent u van plan om een nieuwe huurovereenkomst aan te gaan of wilt u de bestaande afspraken laten toetsen, neem dan vrijblijvend contact op. Wordt u als goed verhuurder toch geconfronteerd met een handhavingsbesluit van de gemeente en/of een strafrechtelijk onderzoek. Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten van de sectie Vastgoed en Overheid:

Mr. K.R. (Kevin) Stephan,
Mr. R.G.N. (Romana) le Roy,
Mr. F.W. (Frank) Horstman.

[1] https://beverwijk.nieuws.nl/gemeente/20181012/zwaard-damocles-hangt-illegale-drugshandel-binnen-ijmond/

[2] https://zoek.officielebekendmakingen.nl/gmb-2018-215492.html

[3] https://www.noordhollandsdagblad.nl/kennemerland/henneppand-beverwijk-gesloten-voor-2-maanden

[4] ABRvS 11 december 2013, ECLI:NL:RVS:2013:2365.

[5] ABRvS 29 juli 2015, ECLI:NL:RVS:2015:2388.

[6] ABRvS 24 mei 2017, ECLI:NL:RVS:2017:1362.

[7] ABRvS 4 februari 2015, ECLI:NL:RVS:2015:288.

Neem direct contact op

 

Over Mr. K.R. Stephan

Kevin adviseert en procedeert voornamelijk over ondernemers-rechtelijke vraagstukken. Hij staat ondernemers bij in arbeidszaken en huurgeschillen, maar tot de dagelijkse praktijk behoort ook het opstellen van contracten en advisering in algemeen verbintenis- of goederenrechtelijke vraagstukken. En voor ingewikkelde verdelingen, of het nu is van huwelijksgemeenschappen of van bedrijfsvermogen, staat hij 24/7 klaar.

Bekijk profiel
Kantoor Haarlem 023-5121400
Rechtstreeks 06-243 24 194
E-mail k.r.stephan@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter