Private aanbesteding


Van een private aanbesteding is sprake als een onderneming, dus niet een overheidsinstantie, een aanbesteding organiseert.
De wetten en regels waar hierna wordt gewezen bij de overheidsaanbesteding zijn dan niet van toepassing.
Maar dat betekent niet dat de onderneming of instelling die een aanbesteding organiseert, vrij is om te doen en laten wat zij wil.
Want ook bij een aanbestedingsprocedure die door een onderneming of instelling wordt georganiseerd, gelden uitgangspunten als het gelijkheidsbeginsel en het transparantiebeginsel.
Het gelijkheidsbeginsel komt er in grote lijnen op neer dat gelijke partijen gelijk moeten worden behandeld.
En het transparantiebeginsel komt erop neer dat de aanbestedende onderneming duidelijk moet aangeven welke spelregels er bij de aanbesteding gelden en ook zelf naar deze spelregels moet handelen.

Bedrijven of instellingen die aanbesteden, moeten dus zeer goed beseffen dat de aanbestedingswetgeving weliswaar niet van toepassing is, maar dat de regels uit het Burgerlijk Wetboek met zich mee kunnen brengen dat u gebonden wordt aan een partij die inschrijft die u eigenlijk niet wilt.

En als u heeft ingeschreven op een dergelijke private aanbesteding, maar de opdracht niet gegund heeft gekregen, zou het heel goed kunnen zijn dat wanneer de spelregels niet in acht zijn genomen, in kort geding kan worden gevorderd dat alsnog aan u wordt gegund, dan wel dat de hele procedure over moet.

Wilt u als private partij een aanbesteding of inschrijving organiseren, dan kan veel van het voorbereidende werk zelf worden gedaan of door een door u in te schakelen adviseur.
Maar het verdient wel aanbeveling om de aanbestedingsprocedure zoals die uiteindelijk is bepaald, te laten controleren door één van de aanbestedingsspecialisten van Tanger Advocaten.

<< Terug

Volgende >>