HomeIncassoGeen factuur verstuurd?

Geen factuur verstuurd?


Stel u heeft een onderneming die kantoormeubelen online levert. Door een fout in het computersysteem wordt de factuur voor de geleverde stoelen niet verstuurd en wordt vergeten het aan de levering verbonden bedrag bij uw klant in rekening te brengen.

Kunt u de factuur alsnog versturen en om betaling vragen?

De Wet, Artikel 3:307 BW

Op grond van de wet verjaart een vordering 5 jaar (artikel 3:307 BW) nadat deze opeisbaar is geworden. Verstuurt u alsnog een factuur binnen deze periode van 5 jaar nadat u uw prestatie / of goederen heeft geleverd, dan is er niets aan de hand en kan nakoming in en buiten rechte worden gevorderd.

Vordering Verjaard?

Komt u er pas na verloop van 5 jaar achter dat u helemaal geen factuur hebt verstuurd, dan is het de vraag of u uw recht op betaling heeft verspeeld omdat uw vordering is verjaard.

Betaalde / voorgeschoten geld niet teruggevraagd

Die vraag moest het Hof in Den Haag (7 februari 2017, 200.184.337/01) onlangs beantwoorden.Een kantoor was vergeten de door haar voorgeschoten bedragen bij haar klant in rekening te brengen en kwam daar pas meer dan 5 jaar later achter. Het Hof was van mening dat de voorgeschoten betaling een lening aan de klant was.

Geen betalingstermijn / wat dan?

Nu er geen betalingstermijnen waren afgesproken, was het Hof was van mening dat een termijn van 3 maanden voor terugbetaling redelijk was.Omdat het kantoor niet binnen 5 jaar na afloop van die drie maanden termijn om betaling heeft verzocht, concludeerde het Hof dat de vordering op de klant was verjaard.

Bent u vergeten een factuur te sturen dan is het goed om in ieder geval zo snel mogelijk op betaling aan te dringen, een termijn van drie maanden voor nakoming lijkt dan in ieder geval redelijk.

Wordt er niet betaald? Aarzel dan niet om advies te vragen. Wij van Tanger Advocaten helpen u graag.Ook interessant