BOUWRECHTER bij de rechtbank Noord-Holland

 

Om rechtspraak klantvriendelijker te maken, heeft de rechtbank Noord-Holland het initiatief genomen om de bouwrechter aan te stellen. In het Noord-Hollands Dagblad en op NHNieuws werd dit eind 2018 al aangekondigd. Uit onderzoek is namelijk gebleken dat er bij particulieren een grote behoefte bestaat aan directe gerechtelijke tussenkomst, wanneer er een geschil ontstaat tijdens een (ver)bouwproject. De bouwrechter kan ingeschakeld worden bij zogenaamde ‘consumentenzaken’, waarbij een geschil bestaat tussen een particuliere opdrachtgever en een bedrijfsmatige uitvoerder, beter bekend als ‘de aannemer’.

Per 1 januari 2019 is het voor consumenten in (ver)bouwgeschillen mogelijk om een kort geding (spoedprocedure) te starten bij de bouwrechter. Dit kan voorlopig alleen in het arrondissement Noord-Holland (omgeving Alkmaar en Haarlem). Anders dan gebruikelijk, vindt de zitting dan niet plaats op rechtbank, maar op de bouwplaats zelf. Ook zal er een – door de rechtbank ingeschakelde – bouwdeskundige aanwezig zijn. Immers, de rechter heeft wél juridische kennis van zaken, maar doorgaans geen bouwkundige kennis.

De bouwdeskundige zal tijdens de zitting mondeling zijn bouwdeskundig oordeel geven.  De insteek van de bouwrechter zal vervolgens zijn, om partijen ter plekke tot een minnelijke schikking te laten komen.
Lukt dit niet, dan schrijft de deskundige een beknopt deskundigenbericht en volgt een kort gedingvonnis van de rechter.

Met dit initiatief, speelt de rechtbank Noord-Holland in op de behoefte aan een snelle, deskundige en praktische benadering van (ver)bouwgeschillen.

Het feit dat de bouwrechter zich laat vergezellen door een deskundige, brengt wel extra kosten met zich mee. In eerste instantie zullen partijen de kosten van de deskundige – voorlopig gefixeerd op € 600,00 – moeten delen, of zullen deze voor rekening komen van de verliezende partij. Het vorenstaande heeft te gelden naast de gebruikelijke proceskosten.

Op de website van de rechtspraak is meer informatie te vinden over deze procedure bij de bouwrechter.

Heeft u vragen over de kort gedingprocedure bij de bouwrechter, of wilt u zelf een dergelijke procedure aanhangig maken? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten van de sectie Vastgoed en Overheid:

Mr. K.R. (Kevin) Stephan,
Mr. R.G.N. (Romana) le Roy,
Mr. F.W. (Frank) Horstman.

Neem direct contact op

 

Over Mr. K.R. Stephan

Kevin adviseert en procedeert voornamelijk over ondernemers-rechtelijke vraagstukken. Hij staat ondernemers bij in arbeidszaken en huurgeschillen, maar tot de dagelijkse praktijk behoort ook het opstellen van contracten en advisering in algemeen verbintenis- of goederenrechtelijke vraagstukken. En voor ingewikkelde verdelingen, of het nu is van huwelijksgemeenschappen of van bedrijfsvermogen, staat hij 24/7 klaar.

Bekijk profiel
Kantoor Haarlem 023-5121400
Rechtstreeks 06-243 24 194
E-mail k.r.stephan@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter