Opzegging, ontbinding of beëindiging van een huurovereenkomst voor woonruimte

Een huurovereenkomst voor woonruimte kan op verschillende manieren eindigen. Namelijk door opzegging, ontbinding of door beëindiging met wederzijds goedvinden. Met invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt, is daar per 1 juli 2016 één manier bijgekomen. Een huurovereenkomst voor woonruimte voor bepaalde tijd eindigt sindsdien namelijk na verloop van die bepaalde tijd.

Opzegging

Een huurovereenkomst kan door de huurder en door de verhuurder worden opgezegd. Beide kunnen dit doen door middel van een deurwaardersexploot of aangetekende brief. De huurder moet daarbij rekening houden met een opzegtermijn van 1 tot 3 maanden. De verhuurder moet rekening houden met een opzegtermijn van 3 tot 6 maanden. De verhuurder dient daarbij ook rekening te houden met een aantal aanvullende formaliteiten. Hij moet in zijn opzeggingsbrief de opzeggingsgrond vermelden én hij moet aan de huurder verzoeken om binnen 6 weken te laten weten of deze met de opzegging instemt.

Wanneer de huurder niet instemt met de opzegging, dan zal de verhuurder een beëindigingsvordering moeten instellen bij de rechtbank.

Beëindiging

De rechter kan de huurovereenkomst beëindigen, als de verhuurder aan de juiste formaliteiten voor opzegging heeft voldaan. De rechter zal toetsen of sprake is van een juiste opzeggingsgrond. De rechter kan de beëindigingsvordering slechts toewijzen als is voldaan aan één van de opzeggingsgronden die de wet noemt. De opzeggingsgronden zijn dus beperkt. Zij worden daarom ook wel ‘de limitatieve opzeggingsgronden’ genoemd.

De wettelijke opzeggingsgronden zijn:

  • wangedrag van de huurder;
  • een expliciet overeengekomen ontruimingstermijn;
  • dringend eigen gebruik van het gehuurde door de verhuurder;
  • weigeren door de huurder van een redelijk aanbod tot een nieuwe huurovereenkomst;
  • verwezenlijking van het bestemmingsplan;
  • belangenafweging bij hospita kamerverhuur.

Ontbinding

Behalve opzeggen en beëindigen, kun je een huurovereenkomst ook ontbinden. Ontbinding kan gevorderd worden als de verhuurder of huurder tekortschiet in zijn of haar verplichtingen. In praktijk stellen huurders een ontbindingsactie in, als zij naast beëindiging van de huurovereenkomst, tevens schadevergoeding van hun verhuurder willen vorderen. Verhuurders vorderen om hun beurt ontbinding van de huurovereenkomst vaak naast beëindiging van de huurovereenkomst. Immers, als de rechter de ontbinding toewijst, dan hoeft er geen rekening gehouden te worden met de opzegtermijn van 3 tot 6 maanden.

Na verloop van bepaalde tijd

Met ingang van 1 juli 2016 eindigen huurovereenkomsten van woonruimte, die zijn aangegaan voor bepaalde tijd, automatisch aan het einde van die bepaalde tijd. Die bepaalde tijd mag bij zelfstandige woonruimte maximaal 2 jaar bedragen en voor onzelfstandige woonruimte maximaal 5 jaar. Er hoeft in die gevallen geen opzegging gestuurd te worden, de huurder hoeft daar niet mee in te stemmen en er hoeft geen sprake te zijn van een opzeggingsgrond. De enige cruciale formaliteit die de wetgever heeft opgelegd, is dat de verhuurder de huurder informeert over de dag waarop de huurovereenkomst afloopt. De verhuurder moet dat doen, niet eerder dan 3 maanden en niet later dan 1 maand voor die einddatum. De verhuurder heeft dus een tijdsframe van 2 maanden waarbinnen hij de huurder moet informeren over de dag waarop de huurovereenkomst eindigt en dat tijdsframe is fataal, zoals ik in mijn blog Huur voor bepaalde tijd vereist oplettendheid! reeds toelichtte.

Heeft u vragen over het huurrecht, wilt u geadviseerd worden of heeft u rechtsbijstand nodig? Neemt u dan gerust vrijblijvend contact op met een van onze specialisten van de sectie Vastgoed en Overheid:

Mr. K.R. (Kevin) Stephan,
Mr. R.G.N. (Romana) le Roy,
Mr. F.W. (Frank) Horstman.

Neem hier direct contact op of laat u hieronder terugbellen.

Over Mr. K.R. Stephan

Kevin adviseert en procedeert voornamelijk over ondernemers-rechtelijke vraagstukken. Hij staat ondernemers bij in arbeidszaken en huurgeschillen, maar tot de dagelijkse praktijk behoort ook het opstellen van contracten en advisering in algemeen verbintenis- of goederenrechtelijke vraagstukken. En voor ingewikkelde verdelingen, of het nu is van huwelijksgemeenschappen of van bedrijfsvermogen, staat hij 24/7 klaar.

Bekijk profiel
Kantoor Haarlem 023-5121400
Rechtstreeks 06-243 24 194
E-mail k.r.stephan@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter