Vakantiegeld en corona

‘Miljoenen werknemers ontvangen dit jaar geen vakantiegeld’ en ‘Vakantiegeld gaat aan een op de vijf werkenden voorbij’. Aldus luidden de nieuwskoppen.
Maar mag en kan een werkgever zomaar bepalen dat het vakantiegeld niet wordt uitbetaald?

Vakantiegeld als wettelijk recht
Mag en kan een werkgever zomaar bepalen dat het vakantiegeld niet wordt uitbetaald? Het korte antwoord luidt: nee.
De uitbetaling van het vakantiegeld is namelijk wettelijk geregeld. Vakantiegeld maakt deel uit van het loon. De werkgever kan dit recht daarom niet uitsluiten. Ook niet als de omzet sterk is afgenomen door een crisis.
Dit betekent dat miljoenen werknemers de uitbetaling van hun vakantiegeld kunnen vorderen als blijkt dat hun werkgevers inderdaad geen vakantiegeld (gaan) uitbetalen. Drie dagen na de dag waarop het vakantiegeld betaald had moeten worden, kan een werknemer zelfs een verhoging en de wettelijke rente vorderen.

Uitstel betaling vakantiegeld
Toch kan het in de praktijk en voor specifieke gevallen genuanceerder liggen. De coronacrisis is immers een uitzonderlijke periode en een deel van de werkgevers wordt ook uitzonderlijk hard geraakt.
Werkgevers hebben op grond van de wet de mogelijkheid om de betaling van het vakantiegeld uit te stellen.
Op werknemers rust de algemene plicht om een ‘goed werknemer’ te zijn. Voor specifieke gevallen kan dat wellicht betekenen dat van werknemers verwacht mag worden dat zij in overleg met de werkgever akkoord gaan met uitstel van betaling van het vakantiegeld.
Maar let op, dit ontslaat werkgevers nooit van de verplichting om vakantiegeld te betalen. Bovendien kan de werkgever de uitbetaling van het vakantiegeld pas uitstellen, als de individuele werknemer daar schriftelijk mee akkoord is gegaan.

Conclusie
Kunt u als werkgever het vakantiegeld nu (eigenlijk) niet uitbetalen? Ga dan zo snel mogelijk in gesprek met uw werknemers en leg uw situatie uit. Vraag uw werknemers om akkoord te gaan met uitstel van betaling van het vakantiegeld. Let op, uitstel is alleen mogelijk als de werknemers individueel akkoord zijn. Als werkgever dient u deze afspraken daarom per individuele werknemer schriftelijk vast te leggen.
Tot slot, van uitstel komt geen afstel. Het vakantiegeld moet ten minste één keer per kalenderjaar worden betaald. Wordt het vakantiegeld alsnog te laat uitbetaald, dan kan dat werkgevers extra geld kosten.

Contact
Heeft u vragen over de uitbetaling van het vakantiegeld of andere arbeidsrecht gerelateerde zaken? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via 023 – 512 1400.

Over Mr. T. Slotema

Tim is een allround ondernemingsrechtadvocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en faillissementsrecht. Hij combineert zijn opgedane commerciële kwaliteiten als consultant in executive search met een open en pragmatische aanpak.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-427 42 547
E-mail t.slotema@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over arbeidsrecht

Bekijk alle artikelen