Veulen met (verborgen) gebrek gekocht: verkoper, mag ik mijn geld terug?

Met regelmaat worden paarden gekocht, maar wat als later blijkt dat het paard een verborgen gebrek heeft. Kun je dan je geld terugvragen?

Het antwoord luidt: niet in alle gevallen.

Ik bespreek deze situatie aan de hand van een recente uitspraak waarin ik de verkoper bijstond.

Het ging om de verkoop van een veulen van twee weken oud voor een bedrag van € 19.000,-. Vier maanden later werd het veulen geleverd. Tijdens de levering stelden koper en verkoper vast dat de lip van het veulen trilde. Koper besloot om het veulen toch af te nemen en deze niet eerst na te laten kijken door een dierenarts. In de avond na de levering betaalde de koper de resterende koopsom.

Vlak na de koop ondervond de koper dat het trillen van de lip toch erger bleek dan hij aanvankelijk dacht. Hij wilde de koop daarom ongedaan maken.

De rechter moest beoordelen:

  1. of de koper voldaan had aan zijn onderzoeksplicht; en
  2. of de verkoper voldaan had aan zijn mededelingsplicht.

Een belangrijk gegeven in deze zaak is dat het hier ging om een professionele koper. Zo kocht hij vaker paarden en had hij naar eigen zeggen een tiental paarden op stal. Ook uit de KvK bleek dat zijn onderneming zich bezighield met de aan- en verkoop van paarden.

Een professionele koper heeft een zogenoemde ‘verzwaarde onderzoeksplicht’. Tegenover de onderzoeksplicht staat de mededelingsplicht van de verkoper. Wat de koper mag verwachten hangt naast de mededelingen van de verkoper ook af van wat de koper al bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.

De conclusie van de rechter luidde dat de koper er redelijkerwijs mee bekend had kunnen zijn dat het veulen een (verborgen) gebrek had. De reden daarvoor was dat de koper na de aanvankelijke ontdekking geen nader onderzoek had gedaan, terwijl dat redelijkerwijs wel van hem als professional op het gebied van paarden kon worden verwacht.

Met betrekking tot de mededelingsplicht concludeerde de rechter dat de verkoper hieraan had voldaan door te vertellen wat hij wist, namelijk dat de lip van het veulen trilde. Hij had niets verzwegen.

De rechter oordeelde dan ook dat de koper de koop niet kon ontbinden en hij zijn geld niet terug kreeg.

Kortom: wat een koper mag verwachten hangt niet alleen af van de mededelingen van de verkoper, maar ook wat hem al bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.  Klik hier voor de uitspraak.

Heeft u vragen over (ver)koop van een paard? Neemt u dan gerust geheel vrijblijvend contact op met Okke van Noort (o.van.noort@tanger.nl).

Over Mr. O.W.J. van Noort

Okke voert een algemene praktijk, waarbinnen hij zich voornamelijk toelegt op het civiele recht in brede zin. Hij werkt voor zowel ondernemingen als particulieren, en gaat daarbij altijd tot het uiterste voor zijn cliënten.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-113 21 058
E-mail o.van.noort@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over overeenkomst / contract

Bekijk alle artikelen