WERKGEVERS OPGELET! – Lage ww-premie voor vaste arbeidskrachten

Werkgevers mogen vanaf 2020 een lage WW-premie hanteren voor vaste arbeidskrachten. Dat is goed nieuws want de lage premie bedraagt 2,94% en de hoge premie 7.94%. Voorwaarde is dat een werkgever deze lage WW-premie mag hanteren als de werknemer een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft (en dat mag geen oproepcontract zijn, ook niet als het een oproepcontract voor onbepaalde tijd is).

Als een werknemer dus geen schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd heeft, dan geldt de hoge WW-premie. Ook als de werknemer al 25 jaar in vaste dienst bij de werkgever werkt. En ook als de werknemer op grond van de wet in vaste dienst is omdat hij een vierde tijdelijk contract heeft gekregen. En ook als de werkgever schriftelijk aan de werknemer heeft bevestigd dat zijn tijdelijke contract is omgezet in een vast contract.

Er zijn 2 uitzonderingen waarbij de lage ww-premie gehanteerd mag worden zonder dat er een schriftelijk contract is :

  1. Bij een BBL-leerling met een praktijk- en arbeidsovereenkomst.
  2. Bij een medewerker die jonger is dan 21 jaar en gemiddeld 12 uur of minder per week werkt.

 
 
Als een werknemer in de praktijk niet over een schriftelijk contract beschikt maar wel in vaste dienst is, kan alsnog een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd getekend worden, maar als dat teveel discussie of argwaan bij de werknemer oplevert, kan ook worden volstaan met een briefje van de werkgever aan de werknemer (door beiden ondertekend) dat voortaan wordt gewerkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

Dit is het gevolg van een versoepeling van de voorwaarden door de beleidsdirectie van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, nadat diverse bezorgde werkgevers zich hadden gemeld. De beleidsdirectie heeft besloten dat: “ook aan de eis van schriftelijkheid kan worden voldaan middels een door beide partijen ondertekend document waarin is bevestigd dat voortaan wordt gewerkt op basis van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.”

Als dus wordt gekozen voor een briefje van werkgever aan werknemer moet daarin wel worden opgenomen: “dat om redenen van administratieve aard schriftelijk bevestigd moet worden dat sprake is van een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.” In de praktijk zijn werknemers eerder geneigd om onder zo’n briefje hun handtekening te zetten dan onder een nieuwe schriftelijke arbeidsovereenkomst.

Tenslotte moet er nog aan 2 voorwaarden worden voldaan om de lage ww-premie te kunnen hanteren:

  1. Op de salarisspecificatie moet bij vaste medewerkers worden vermeld dat sprake is van een schriftelijke arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd en dat er geen sprake is van een oproepovereenkomst.
  2. Op de loonaangiftes moeten de indicaties correct vermeld worden:
    • Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: J
    • Schriftelijke arbeidsovereenkomst: J
    • Oproepovereenkomst: N

Wil u meer informatie over dit onderwerp, of andere aan het arbeidsrecht gerelateerde onderwerpen? Neemt u dan vrijblijvend contact op met mr. Ton van der Baan of één van onze andere arbeidsrechtspecialisten.

Neem direct contact op

 

Over Mr. A.G.P. van der Baan

Ton is partner ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij adviseert en procedeert op ondernemingsrechtelijk en arbeidsrechtelijk gebied, in de meest brede zin. Zijn cliënten variëren van particulieren en beginnende ondernemers in het mkb tot grote ondernemingen.

Bekijk profiel
Kantoor Haarlem 023-5121407
Rechtstreeks 06-546 36 783
E-mail a.van.der.baan@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter