Erfrecht


In toenemende mate ontstaan conflicten bij de afwikkeling van een erfenis.
Bepaalde kinderen kunnen in het testament zijn uitgesloten of onderbedeeld.
Ook kan een kind zijn bevoordeeld, bijvoorbeeld wanneer een onderneming of andere vermogensbestanddelen beneden de werkelijke waarde zijn overgedragen.

Roerende zaken die zijn weggegeven, onroerende zaken die voor een “vriendenprijs” zijn verkocht of ingebracht in constructies waarna zij de facto “‘verdwijnen” uit het vermogen, etc.
Of als er onenigheid tussen de erfgenamen is over de wijze waarop de nalatenschap moet worden afgewikkeld.

Onroerend goed verkopen of verhuren?
Nu verkopen of wachten op betere tijden?
Aandelen nu of later verkopen?
Niet verkopen?
Kunst verkopen of verdelen?

De erfrecht-specialisten van Tanger Advocaten hebben kennis van zaken.
Zij zijn ook financieel uitstekend onderlegd, hebben tevens kennis van het ondernemingsrecht en werken nauw samen met accountants, belastingadviseurs, notarissen en register-valuators.

Met name wanneer een nalatenschap effecten, een onderneming of vastgoedbeleggingen bevat verdient het aanbeveling om zeer snel advies van onze erfrecht-advocaten in te winnen.
Een verkeerde beslissing kan tot zeer grote schade lijden.

Neem gratis en vrijblijvend contact op met ons team wanneer u vragen heeft over:

–           Testament.
–           Kindsdeel.
–           Legitieme Portie.
–           Erfenis.
–           Vruchtgebruik.
–           Legaat.
–           Nalatenschap.
–           Verwerping erfenis.
–           Beneficiaire aanvaarding.
–           Verklaring van erfrecht.
–           Executeur-testamentair.
–           Testamentaire lasten.
–           Vereffening van de nalatenschap.
–           Testamentair bewind.
–           Erfopvolging.