Overheid

Bij vastgoed is altijd de overheid betrokken. Denkt u aan bestemmingsplan, vergunningen en milieu. Maar bijvoorbeeld ook aan planschade, onteigening en nadeelcompensatie.

Het bestuursrecht, dat deze zaken grotendeels beheerst, is een vak apart. Zie ook onder “bestuursrecht”. Tanger Advocaten heeft de specialisten die u kunnen en zullen helpen.

Neem contact op bij vragen over

 • Vergunningen

 • Bestemmingsplan
 • Planschade
 • Onteigening
 • Wet Voorkeursrecht Gemeenten
 • Aanschrijvingen & dwangsommen
 • Nadeelcompensatie
 • Erfpacht
 • Bezwaarprocedure
 • Beroepsprocedure
 • Voorlopige voorzieningen

De advocaten van

praktische inzichten

Bekijk alle artikelen