Belangrijke aankomende arbeidsrechtelijke wetswijzigingen

Inleiding
Op basis van een nieuwe Europese richtlijn moet de Nederlandse wetgever uiterlijk op 1 augustus 2022 een aantal wetswijzigingen doorvoeren. Een aantal punten wordt hieronder kort benoemd.

Uitbreiding informatieplicht werkgever
De informatieplicht van de werkgever is al opgenomen in artikel 7:655 BW. Dit artikel wordt verder uitgebreid. Vanaf 1 augustus 2022 moet de werkgever ook informatie verstrekken over:

  • Arbeidstijden en arbeidsplaats;
  • Proeftijd;
  • Afzonderlijke loonbestanddelen, zoals bonussen of toeslagen;
  • Procedurele aspecten bij beëindiging van het dienstverband;
  • Recht op scholing;

Verplichte scholing kosteloos
Verplichte opleidingen (bij wet of cao) moeten kosteloos worden aangeboden en studietijd wordt gezien als werktijd. De werknemer moet dus in de gelegenheid worden gesteld om de opleiding onder werktijd te volgen.

Verbod op nevenwerkzaamheden
Het verbod op nevenwerkzaamheden – het verrichten van arbeid voor anderen dan de werkgever buiten de werktijden bij de werkgever om – is op dit moment niet in de wet geregeld. Per 1 augustus 2022 is een dergelijk beding nietig, tenzij sprake is van een objectieve rechtvaardigingsgrond. Wat daaronder valt, wordt niet expliciet geregeld. De rechtvaardigingsgrond kan worden opgenomen in de arbeidsovereenkomst, maar de werkgever mag de rechtvaardiging ook toelichten op het moment dat er daadwerkelijk een beroep op het beding wordt gedaan.

Meer voorspelbaar werk
Zodra een werknemer ten minste 26 weken in dienst is, kan die werknemer een verzoek bij de werkgever indienen voor arbeid met meer voorspelbare – en daarmee meer zekere – arbeidsvoorwaarden. De werkgever is niet verplicht om in te stemmen met het verzoek en het moet wel mogelijk zijn binnen het bedrijf. Werkgevers met meer dan 10 werknemers moeten binnen 1 maand schriftelijk en gemotiveerd reageren. Werkgevers met minder dan 10 werknemers krijgen 3 maanden de tijd. Indien de werkgever niet of niet tijdig reageert, wordt de arbeid conform het verzoek van de werknemer aangepast.

Benadelings- en opzegverbod
Per 1 augustus 2022 geldt er een algemeen benadelings- en opzegverbod, zodat werknemers die gebruik maken van onder andere bovengenoemde rechten geen nadeel mogen ondervinden dan wel ontslagen mogen worden.

Inwerkingtreding
De wetswijzigingen treden onmiddellijk in werking. Dat betekent dat bedingen in strijd met de wet per 1 augustus 2022 nietig zijn, óók als die bedingen in arbeidsovereenkomsten van vóór 1 augustus 2022 zijn opgenomen. Let daarop en wijzig tijdig!

Tot slot
Heeft u vragen over deze wetswijzigingen of andere arbeidsrecht gerelateerde zaken? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via 0255 – 547 800 of rechtstreeks met mr. Tim Slotema via t.slotema@tanger.nl of 0255 – 547 817.

Over Mr. T. Slotema

Tim is een allround ondernemingsrechtadvocaat gespecialiseerd in arbeidsrecht en faillissementsrecht. Hij combineert zijn opgedane commerciële kwaliteiten als consultant in executive search met een open en pragmatische aanpak.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-427 42 547
E-mail t.slotema@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over arbeidsrecht

Bekijk alle artikelen