Belangrijke veranderingen in het arbeidsrecht

Het kabinet heeft aangekondigd de arbeidsmarkt grondig te willen hervormen. In de plannen komt naar voren dat het contract voor onbepaalde tijd de norm moet worden. De verschillen tussen flexibele contracten (bepaalde tijd) en contracten voor onbepaalde tijd zullen daarom worden verkleind. Met nieuwe wetgeving moet worden voorkomen dat flexibele contracten worden ingezet om te concurreren op arbeidsvoorwaarden. Het kabinet wil daarvoor onder meer de regels rond oproepcontracten, uitzend-contracten en de ketenbepaling aanpassen.

Oproepcontracten gaan verdwijnen

Allereerst zullen oproepcontracten in de huidige vorm verdwijnen. In plaats daarvan komt een ‘basiscontract’. Dit houdt in dat de werkende een minimaal aantal uren krijgt aangeboden. De werknemer moet daarboven een bepaald aantal uren beschikbaar zijn (130 procent van het minimaal aantal uren). De werknemer mag oproepen buiten deze omvang weigeren. Werkt de werknemer structureel meer, dan volgt na 12 maanden een aanbod voor een vaste arbeidsomvang, zoals we dat nu ook kennen bij oproepcontracten (wat ‘structureel meer’ inhoudt is niet aangegeven). Een uitzondering wordt gemaakt voor scholieren en studenten. Contracten met een jaaruren-norm blijven mogelijk. Het is de bedoeling dat het nieuwe basiscontract onder de lage WW-premie gaat vallen.

Tussenpoos in ketenregeling verdwijnt

Om ervoor te zorgen dat tijdelijk contracten alleen worden aangegaan voor tijdelijk werk en de kans op een vast contract voor werkenden te vergroten, schrapt de regering de ‘tussenpoos van 6 maanden’ in de ketenregeling. Een keten van tijdelijke contracten wordt met andere woorden niet meer onderbroken na een tussenpoos van zes maanden. In plaats daarvan wil het kabinet een ‘administratieve vervaltermijn’ van 5 jaar gaan hanteren. Deze langere onderbrekingstermijn zal ook gaan gelden voor uitzendkrachten. Het kabinet wil bovendien de huidige mogelijkheid schrappen om bij cao af te wijken van duur en aantal contracten in de ketenregeling. Dat geldt ook voor de mogelijkheid om in het kader van opvolgend werkgeverschap bij cao af te wijken van de duur van de ketenbepaling.

Van de verdere uitwerking van deze plannen van het kabinet en de inwerkingtreding ervan zullen wij u op de hoogte houden.

Heeft u vragen over deze blog of een andere arbeidsrechtelijke kwestie? Dan kunt u contact opnemen met Ton van der Baan via a.van.der.baan@tanger.nl of 06-54636783.

Over Mr. A.G.P. van der Baan

Ton is partner ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij adviseert en procedeert op ondernemingsrechtelijk en arbeidsrechtelijk gebied, in de meest brede zin. Zijn cliënten variëren van particulieren en beginnende ondernemers in het mkb tot grote ondernemingen.

Bekijk profiel
Kantoor Haarlem 023-5121407
Rechtstreeks 06-546 36 783
E-mail a.van.der.baan@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over arbeidsrecht

Bekijk alle artikelen