(Geen)Vervangende toestemming reizen

Voor ouders die beiden het gezag over hun kinderen hebben geldt dat zij beiden hun toestemming moeten verlenen voor een vakantie met de kinderen naar het buitenland. Geeft een van de ouders die toestemming niet, dan kan de rechtbank om vervangende toestemming worden verzocht.

In veel gevallen verleent de rechtbank die toestemming. Dit is anders wanneer blijkt dat de reis niet in het belang van de kinderen kan worden geacht, bijvoorbeeld vanwege veiligheidsrisico’s. In het algemeen grijpt de rechter dan terug op het reisadvies dat de rijksoverheid heeft uitgebracht voor het beoogde vakantieland.

Veel ouders vragen zich af hoe dit in de huidige tijd zit. Wanneer er een vlucht kan worden geboekt en er bij familie op bezoek wordt gegaan zou dat toch moeten kunnen?
Nee, oordeelde de rechtbank Amsterdam op 8 februari 2021. De afweging was de volgende:

Er is wereldwijd een pandemie gaande, ook in Nederland. Het advies volgens de website van de rijksoverheid is “Blijf in Nederland, ga niet op reis en boek geen reizen. Elke buitenlandse reis verhoogt de kans op verspreiding van het coronavirus. Moet u toch naar het buitenland, bijvoorbeeld vanwege een (aanstaand) sterfgeval, dan moet u daarna tien dagen in quarantaine.” Er moet dus een noodzaak zijn om te reizen, wil de gevraagde toestemming worden verleend. Die noodzaak is er niet. Begrijpelijk is dat oma in Egypte de kleinkinderen graag wil zien en dat de kleinkinderen oma willen zien, maar dat zal voorlopig online moeten gebeuren. Uit de overgelegde medische stukken blijkt niet dat oma op sterven ligt of dat de reis om een andere dringende reden niet kan worden uitgesteld. Begrijpelijk is ook dat de kinderen vakantie willen en dat ze de coronamaatregelen zat zijn. Dat geldt naar verwachting voor alle Nederlanders. Iedereen zou wel met vakantie willen, maar dat kan niet. De adviezen van de overheid moeten worden opgevolgd. 

 Houd de adviezen van de overheid ook inzake te plannen reizen dus goed in de gaten!

Heb je vragen over het krijgen van vervangende toestemming voor reizen of vakantie met kinderen? Neem dan vrijblijvend contact op met een van onze familierechtadvocaten. Zij helpen je graag verder.

Inga van der Bijl
Raquella Bottenheft
Zoë Houben

Neem direct contact op

Over Mr. I.E. van der Bijl

Inga is gespecialiseerd in het personen- en familierecht. Zij heeft (onder andere) veel ervaring op het gebied van echtscheidingsprocedures, alimentatieverzoeken, verdeling van huwelijksgoederengemeenschappen en de afwikkeling van huwelijkse voorwaarden.
Daarnaast is Inga gespecialiseerd in het erfrecht. Regelmatig staat zij erfgenamen, de legitimaris of executeur bij, zowel in als buiten rechte. Vooral in meer gecompliceerde ruzie’s over de erfenis.

Bekijk profiel
Kantoor Haarlem 023-5121400
Rechtstreeks 06-171 65 810
E-mail i.e.van.der.bijl@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

"*" geeft vereiste velden aan

Meer over familierecht

Bekijk alle artikelen