Leaseauto als arbeidsvoorwaarde?

Voor veel werknemers is de leaseauto nog steeds een heilige koe. Maar is een leaseauto in alle gevallen een arbeidsvoorwaarde waar je als werkgever niet aan mag tornen?

Arbeidsvoorwaarde

Uit de rechtspraak volgt dat het gebruik van een leaseauto een arbeidsvoorwaarde is. En ook dat als een werkgever de leaseauto wil innemen, zij de werknemer hiervoor moet compenseren. Werkgever moet dan een alternatief bieden zodat de gevolgen van de intrekking voor de werknemer zo beperkt mogelijk blijven. Bijvoorbeeld een financiële vergoeding.

Dat ligt anders als in een mobiliteitsregeling (opgenomen in bijvoorbeeld het bedrijfsreglement of de personeelsgids) van werkgever expliciet een intrekkingsmogelijkheid is opgenomen op grond waarvan werkgever de leaseauto na een bepaalde periode (bijvoorbeeld bij arbeidsongeschiktheid) kan innemen. Voorwaarde is wel dat de werknemer heeft ingestemd met die mobiliteitsregeling. In dat geval mag de werkgever op juiste gronden de leaseauto innemen zonder dat daar enige compensatie voor de werknemer tegenover hoeft te staan.

Het Gerechtshof Amsterdam heeft geoordeeld dat in de wetsgeschiedenis van artikel 7:629 BW geen aanwijzingen zijn te vinden dat het privégebruik van een leaseauto onder het recht op loon bij ziekte valt. Dus een mobiliteitsregeling waarin expliciet een intrekkingsmogelijkheid is opgenomen waar werknemer mee akkoord is gegaan, strekt er niet toe om werknemer na het verlies van het privégebruik van een leaseauto nog aanspraak te geven op een vergoeding voor dat verlies.

Conclusie

Gelet op de geldende rechtspraak is het dus verstandig om in een mobiliteitsregeling (neergelegd in een personeelsgids/reglement) of leaseovereenkomst afspraken te maken over de mogelijkheden tot eenzijdige inname van de leaseauto door de werkgever, bijvoorbeeld bij (langdurige) ziekte of indien de werknemer een zakelijke kilometer-eis niet meer haalt (bijvoorbeeld door thuiswerken). En dat in zo’n geval voor werknemer geen recht op compensatie of enige financiële vergoeding bestaat.

Heeft u vragen over dit onderwerp of andere arbeidsrecht gerelateerde zaken? Neem dan vrijblijvend contact op met ons kantoor via 023 – 512 1400 of rechtstreeks met mr. Ton van der Baan via a.van.der.baan@tanger.nl of 06 – 54 636 783.

Over Mr. A.G.P. van der Baan

Ton is partner ondernemingsrecht en arbeidsrecht. Hij adviseert en procedeert op ondernemingsrechtelijk en arbeidsrechtelijk gebied, in de meest brede zin. Zijn cliënten variëren van particulieren en beginnende ondernemers in het mkb tot grote ondernemingen.

Bekijk profiel
Kantoor Haarlem 023-5121407
Rechtstreeks 06-546 36 783
E-mail a.van.der.baan@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over arbeidsrecht

Bekijk alle artikelen