Mijn kind wil een coronavaccinatie, mag dat zomaar?

Ouders ervaren tegenwoordig een nieuw dilemma: geef ik toestemming voor het vaccineren van mijn kind? Of heeft mijn kind mijn toestemming niet nodig?

In de wet is daarover het volgende bepaald. Kinderen van 16 jaar en ouder mogen zelf beslissen of ze een coronavaccinatie willen. Voor kinderen van 12 tot 16 jaar geldt dat zij zelf een stem hebben, maar daarnaast toestemming van hun ouders moeten vragen. Bij kinderen tot 12 jaar hebben alleen de ouders zeggenschap: zij bepalen of het kind gevaccineerd wordt of niet.

Maar wat nou als een gezaghebbende ouder zijn of haar toestemming weigert? Hoe los je dat op?

Als ouder kan je het geschil via een advocaat aan de rechter voorleggen op grond van artikel 1:253a BW. Dit artikel geeft een rechter de mogelijkheid om een knoop door te hakken, wanneer twee gezaghebbende ouders het niet eens worden over een beslissing die hun kind aangaat. Het wel of niet vaccineren van een kind valt hier ook onder. De rechter zal in deze gevallen alle belangen tegen elkaar afwegen, en daarbij aan het belang van het kind extra gewicht toekennen. Om het belang van het kind in te kleuren, worden kinderen van 12 (en bij sommige rechtbanken 10) jaar en ouder uitgenodigd voor een kindgesprek.

Als kind kan je ook zelf de wens om je te laten vaccineren aan een rechter voorleggen. Hiervoor bestaat een zogeheten informele rechtsingang: je kan de rechter bellen, mailen of een brief schrijven. De rechter besluit vervolgens of hij/zij het verzoek in behandeling neemt. Als het verzoek in behandeling wordt genomen, worden ook hier alle belangen (die van de ouders en het kind) tegen elkaar afgewogen.

Dit gebeurde ook in een recente uitspraak van de rechtbank Noord-Nederland, waar de rechter naar aanleiding van een brief van een minderjarige, de ouders heeft uitgenodigd voor een zitting. Na afloop van de zitting besloot de rechter als volgt:

Gelet op het positieve advies van de gezondheidsraad en de bij vaccinatie betrokken belangen, in het bijzonder de belangen van [de minderjarige 1] zoals die hiervoor zijn verwoord, brengen met zich dat de rechter vervangende toestemming geeft die het mogelijk maakt dat [de minderjarige 1] zich laat vaccineren.

Kortom: indien je jouw kind of jezelf wil vaccineren, en een ouder weigert zijn toestemming te geven, kan het lonen om het geschil aan een rechter voor te leggen.

Heb je daar vragen over? Neem dan contact op met mr. R. Bottenheft (r.bottenheft@tanger.nl), mr. Z.C.E. Houben (z.houben@tanger.nl) of mr. S.B. Boekema (s.b.boekema@tanger.nl).

Over Mr. Z.C.E. Houben

Zoë focust zich op het personen- en familierecht. Zij is een betrokken, enthousiaste en gedreven advocaat.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255-547800
Rechtstreeks 06-528 65 892
E-mail z.houben@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over familierecht

Bekijk alle artikelen