Nieuw jaar, nieuwe alimentatie?

Het is een nieuw jaar en dat betekent dat de alimentatie geïndexeerd moet worden. Wat is indexering en hoe pas je dit toe op je eigen situatie?

Het gemiddelde loon en de gemiddelde kosten van het levensonderhoud in Nederland stijgen elk jaar een beetje. Deze stijging wordt ook jaarlijks doorberekend in de alimentatie.
Het Centraal Bureau voor de Statistiek stelt elk jaar in november een percentage vast waarmee de alimentatiebedragen vanaf 1 januari van het volgende jaar worden verhoogd. Voor 2022 is dit indexeringscijfer vastgesteld op 1,9%.

Het bedrag dat je aan alimentatie moet betalen of het bedrag dat je ontvangt stijgt dus per 1 januari 2022 met 1,9%. Dit geldt zowel voor kinderalimentatie als voor partneralimentatie. De stijging gaat in beginsel automatisch, je hoeft geen brief te schrijven of procedure te starten. Mocht jouw ex-partner de alimentatie niet uit zichzelf indexeren, dan kun je hem of haar hierop wijzen.

Via de website van het Landelijk Bureau Inning Onderhoudsbijdragen (www.lbio.nl) kun je met behulp van een rekentool nagaan hoe hoog het nieuwe bedrag aan alimentatie wordt na indexering, ook indien de alimentatie al meerdere jaren niet is geïndexeerd.

Mogelijk is de afgesproken alimentatie – ook na de indexering – niet meer representatief voor jullie situatie. Bijvoorbeeld omdat één van jullie in het afgelopen jaar van baan is gewisseld of omdat de zorgregeling is veranderd. Dan kan het zijn dat de alimentatie moet worden aangepast.

Contact
Heb je een vraag over het wijzigen van de alimentatie? Neem dan contact op met mr. R. Bottenheft (r.bottenheft@tanger.nl), mr. Z.C.E. Houben (z.houben@tanger.nl) of mr. S.B. Boekema (s.b.boekema@tanger.nl).

Over Mr. S. B. Boekema

Sanne voert een brede civielrechtelijke praktijk, maar focust zich daarbij op het personen- en familierecht. Ze is een maatschappelijk betrokken, empathisch en oplossingsgerichte advocaat.

Bekijk profiel
Kantoor Velsen-Zuid 0255 547828
Rechtstreeks 06-528 65 891
E-mail s.b.boekema@tanger.nl

Heeft u een kwestie of een vraag?

Bel 06 – 528 659 02 of laat uw gegevens achter

Meer over familierecht

Bekijk alle artikelen