HomeRechtsgebiedBestuursrecht

Bestuursrecht


De advocaten Bestuursrecht van Tanger Advocaten adviseren en procederen over alles waarbij bestuursrecht partij is.
Doorgaans op het gebied van vergunningen en omgeving.
Het bestuursrecht kent een aparte wijze van procesvoering. U wilt dat de overheid een bepaalde beslissing neemt of u heeft juist bezwaar tegen een beslissing?
In de bezwaarfase spelen juridische argumenten wel een rol, maar ligt de nadruk op overtuigen, argumenten en tegenargumenten, wijzen op gevolgen, tegen-deskundigen etc. In de beroepsprocedure spelen juridische argumenten de hoofdrol.

Onze bestuursrecht advocaten zijn bedreven en getraind in het voeren van deze procedures.
Hoewel een advocaat vaak niet noodzakelijk, is het wel aan te bevelen.
De overheid, een bestuursorgaan, is aan veel zorgvuldigheidsregels gebonden die grotendeels zijn neergelegd in de Algemene Wet Bestuursrecht.

Het niet nakomen van deze regels kan het besluit ongeldig maken.
Dat kan goed zijn als u het er niet mee eens bent, maar het kan een ramp zijn wanneer daardoor een vergunningstraject opnieuw moet.
Hoe groter het belang, hoe noodzakelijker het is dat uw bestuursrecht advocaat er boven op zit.

Neem gratis en vrijblijvend contact op met ons team wanneer u vragen heeft over:

–           Vergunningen.
–           Bestemmingsplan.
–           Planschade.
–           Onteigening.
–           Wet Voorkeursrecht Gemeenten.
–           Aanschrijvingen & dwangsommen.
–           Nadeelcompensatie.
–           Erfpacht.
–           Aanbesteding.
–           Bezwaarprocedure.
–           Beroepsprocedure.
–           Voorlopige voorzieningen.