HomeRechtsgebiedHuur en pachtHuur van woonruimte voor bepaalde- en onbepaalde tijd en voor korte duur

Huur van woonruimte voor bepaalde- en onbepaalde tijd en voor korte duur


De Wet kent een onderscheid tussen huur van woonruimte voor bepaalde tijd, voor onbepaalde tijd en voor korte duur. Het uitgangspunt van de wet, is dat woonruimte wordt gehuurd voor onbepaalde tijd. Als partijen een huurovereenkomst voor bepaalde tijd of voor korte duur voor ogen staat, dan moet dat blijken uit de huurovereenkomst. Het onderscheid tussen deze drie verschillende vormen, is met name van belang op het moment dat de verhuurder de huurovereenkomst wil opzeggen.

De huurovereenkomst die naar zijn aard van korte duur is, eindigt van rechtswege na afloop van de huurtermijn, zonder dat opzegging nodig is of sprake hoefde te zijn van een wettelijke opzeggingsgrond.

Huurovereenkomsten voor bepaalde tijd eindigen eenvoudig. Zij hoeven niet te worden opgezegd, maar eindigen automatisch mits de verhuurder de huurder tijdig over de einddatum heeft geïnformeerd.

Bij huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd, moet de huurder met opzegging instemmen óf er moet sprake zijn van één van de wettelijke opzeggingsgronden.

Lees hier meer over opzegging van een huurovereenkomst van woonruimte.

Huurovereenkomst naar zijn aard voor korte duur

Aan een huurovereenkomst die naar zijn aard van korte duur is, kan men denken aan de volgende gevallen:

  • een huurovereenkomst die is aangegaan, omdat de verhuurder zijn eigen woning verhuurt voor een wereldreis van enkele maanden of verblijf in het buitenland in verband met werkzaamheden;
  • een wisselwoning, bijvoorbeeld bij renovatie of verbouwing van de eigenlijke woning van de huurder;
  • een noodwoning, bijvoorbeeld wanneer de huurder in echtscheiding ligt en tijdelijk elders moet verblijven;
  • een recreatiewoning, waarbij de huurder bijvoorbeeld enkele weken of gedurende het zomerseizoen de woning huurt.

Huurovereenkomst voor bepaalde tijd

Totdat de Wet Doorstroming Huurmarkt van kracht werd, bestond de huurovereenkomst voor bepaalde tijd niet. De wet kende twee smaken: de huurovereenkomst voor onbepaalde tijd en de huurovereenkomst die ‘naar zijn aard voor korte duur’ was.

Met ingang van 1 juli 2016 is verhuur voor bepaalde tijd mogelijk. In het geval van zelfstandige woonruimte kan maximaal 2 jaar aan dezelfde huurder worden verhuurd. Voor onzelfstandige woonruimte, is die termijn maximaal 5 jaar. Het is niet mogelijk om met dezelfde huurder opvolgende huurovereenkomsten af te sluiten voor bepaalde tijd. Bijvoorbeeld twee keer één jaar. Een opvolgende huurovereenkomst voor bepaalde tijd met dezelfde huurder, heeft van rechtswege te gelden als een verlenging voor onbepaalde tijd.

Eindigen

Het grote voordeel van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd, is dat deze niet opgezegd of beëindigd hoeft te worden. De huurovereenkomst voor bepaalde tijd eindigt automatisch mits de verhuurder de huurder tijdig over de einddatum van de huurovereenkomst heeft geïnformeerd. De verhuurder moet dat doen, niet eerder dan 3 maanden en niet later dan 1 maand voor die einddatum. De verhuurder heeft dus een tijdsframe van 2 maanden waarbinnen hij de huurder moet informeren over de dag waarop de huurovereenkomst eindigt.

Lees hier de blog over de bijzonderheden van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd.

Bent u een huurcontract voor bepaalde tijd of voor korte duur overeengekomen en heeft u vragen, wilt u geadviseerd worden of heeft u rechtsbijstand nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Neem direct contact op