HomeRechtsgebiedOpzeggingOpzegging Winkelruimte

Opzegging Winkelruimte


De huurovereenkomst voor winkelruimte, vangt doorgaans aan met twee opvolgende contracten van ieder vijf jaar. Twee contracten voor bepaalde tijd dus.

Als partijen na afloop het eerste huurcontract – van doorgaans vijf jaren – opzeggen noch verlengen, dan wordt de huurovereenkomst van rechtswege verlengd tot totaal 10 jaren. Als de huurovereenkomst niet wordt opgezegd of verlengd tegen het einde van de tienjaarstermijn, dan loopt het huurcontract voor onbepaalde tijd door.

Net als bij woonruimte, kunnen partijen de huur altijd in samenspraak beëindigen. Als zij er niet uitkomen, dan gelden de volgende formaliteiten.

Anders dan bij woonruimte, kan de huurovereenkomst voor winkelruimte zowel door de huurder als door de verhuurder pas tegen het einde van de eerste huurtermijn – van minimaal vijf jaren – of tegen het einde van de tweede termijn – totaal 10 jaren – worden opgezegd. Voor de huurder is de huurovereenkomst voor winkelruimte dus niet maandelijks opzegbaar.

De verhuurder kan zich niet verzetten tegen een opzegging door de huurder die tijdig is gedaan en die bij deurwaardersexploot is uitgebracht.

Als de verhuurder wil opzeggen, dan moet hij dat ook bij deurwaardersexploot doen. De Verhuurder moet in zijn opzeggingsbericht tevens de (wettelijke)opzeggingsgronden vermelden die tot de opzegging hebben geleid.

Als er wordt opgezegd tegen het einde van de (eerste) vijfjaarstermijn, dan kan dat enkel met een beroep op de volgende opzeggingsgronden:

  • de bedrijfsvoering van huurder is niet geweest zoals een goed huurder betaamt;
  • de verhuurder (of zijn directe familie) heeft de winkelruimte dringend zelf nodig.

Als er wordt opgezegd tegen het einde van de tienjaarstermijn, tegen de einddatum van een opvolgende huurovereenkomst, of in het geval van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, dan kan de verhuurder – in aanvulling op bovenstaande – de volgende opzeggingsgronden aanvoeren:

  • weigeren door de huurder van een redelijk aanbod tot een nieuwe huurovereenkomst;
  • verwezenlijking van het bestemmingsplan;

Bent u huurder of verhuurder van winkelruimte en heeft u vragen, wilt u geadviseerd worden of heeft u rechtsbijstand nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Neem direct contact op