Huurcommissie


De huurcommissie is een onpartijdige organisatie, in het leven geroepen voor huurders en verhuurders van woonruimte. De huurcommissie kan bemiddelen in geschillen tussen beiden en kan waar nodig ook een beslissing nemen die beide partijen bindt (een uitspraak).

Huurders van sociale huurwoningen kunnen in de volgende gevallen bij de huurcommissie aankloppen:

 • Wanneer zij het niet eens zijn met de door de verhuurder voorgestelde huurverhoging;
 • Wanneer zij huurverlaging willen omdat het aantal punten waarmee de woning gewaardeerd is niet klopt óf omdat hun inkomen is gedaald na een inkomensafhankelijke huurverhoging;
 • Wanneer zij het niet eens zijn met een huurverhoging na woningverbetering;
 • Wanneer zij huurverlaging willen vanwege achterstallig onderhoud;
 • Wanneer zij het maandelijkse voorschot nutsvoorzieningen te hoog vinden óf indien zij het niet eens zijn met de jaarafrekening servicekosten en nutsvoorzieningen;
 • Wanneer zij nog geen 6 maanden in de woning wonen en willen weten wat een redelijke huurprijs is;
 • Wanneer zij een klacht hebben over de persoon van de verhuurder of zijn personeel.

Verhuurders van sociale huurwoningen kunnen in de volgende gevallen bij de huurcommissie aankloppen:

 • Wanneer de huurder bezwaar heeft gemaakt tegen de voorgestelde huurverhoging;
 • Wanneer zij advies willen inwinnen met betrekking tot een door de huurder gevraagde huurverlaging;
 • Wanneer zij de huur willen verhogen na woningverbetering;
 • Wanneer zij, na huurprijsverlaging en herstel van onderhoudsgebreken, de huurprijs weer willen verhogen;
 • Wanneer partijen het niet eens zijn over de jaarafrekening van de servicekosten en nutsvoorzieningen;
 • Wanneer zij een all-in-prijs wil laten splitsen in een kale huurprijs en servicekosten.

Huurders van een geliberaliseerde huurwoning, kunnen enkel binnen zes maanden hun aanvangshuur door de huurcommissie laten toetsen.

Wilt u meer weten? Kijk dan op de website van de huurcommissie.

Kosten

Om de huurcommissie in te schakelen, heeft u geen advocaat nodig. U kunt zelf met de huurcommissie corresponderen en bij hen een procedure starten. De kosten die daaraan verbonden zijn, zijn beperkt wanneer men deze vergelijkt met het griffierecht van de rechtbank (en bijkomende advocaatkosten). Huurders betalen vanaf 1 januari 2019 € 25,- per procedure en verhuurders € 300,-.

Kijk voor meer informatie over de kosten van een procedure op de website van de huurcommissie.

Bent u huurder of verhuurder van woonruimte en heeft u vragen, wilt u geadviseerd worden of heeft u rechtsbijstand nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Neem direct contact op