HomeRechtsgebiedHuur en pachtHuurovereenkomst – Vastgoedrecht

Huurovereenkomst – Vastgoedrecht


Een huurovereenkomst is in feite niets anders dan een afspraak tussen twee partijen, waarin zij afspreken dat de ene partij een zaak in gebruik geeft aan een ander, tegen betaling van een bepaalde prijs (de huur). De wet schrijft niet voor dat partijen hun afspraken op papier moeten vastleggen. Dat is echter wel gebruikelijk en ook zeer aan te bevelen. Dit om te voorkomen dat op een later moment discussie ontstaat over de gemaakte afspraken.

Een huurovereenkomst kan betrekking hebben op verschillende objecten. Bijvoorbeeld op gebouwen of op stukken grond. Dit zijn onroerende zaken. Een huurovereenkomst kan ook betrekking hebben op apparatuur of voertuigen. Dit zijn roerende zaken. In het kader van het vastgoedrecht, behandelen wij hieronder de huurovereenkomst die ziet op de huur van onroerende zaken, ook wel ‘vastgoed’.

Onroerende zaken zijn onder te verdelen in ‘gebouwde’ onroerende zaken en ‘onbebouwde’ onroerende zaken. Gebouwde onroerende zaken kunnen worden verhuurd als:

Bij onbebouwde onroerende zaken, kan men denken aan een stuk tuin of een parkeerterrein.

Welke regels uit het huurrecht van toepassing zijn, is afhankelijk van wat er gehuurd wordt. Afhankelijk van de bestemming van het gehuurde, is bijvoorbeeld sprake van huurbescherming, huurprijsbescherming of ontruimingsbescherming.

Bent u huurder of verhuurder en heeft u vragen over het huurrecht, wilt u geadviseerd worden of heeft u rechtsbijstand nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Neem direct contact op