Huurovereenkomst Woonruimte


Woonruimte wordt doorgaans door particulieren gehuurd. Huur van woonruimte wordt door de Wet zeer goed beschermd. Er kan sprake zijn van onzelfstandige woonruimte, waarbij voorzieningen worden gedeeld (bijvoorbeeld studentenkamers) en zelfstandige woonruimte.

Woonruimte kan voor bepaalde tijd worden verhuurd, of voor onbepaalde tijd. De huur van woonruimte voor bepaalde tijd is gelimiteerd tot 5 jaar voor onzelfstandige woonruimte en 2 jaar voor zelfstandige woonruimte. Een huurovereenkomst die is aangegaan voor bepaalde tijd, eindigt vanzelf, mits de huurder tijdig wordt geïnformeerd over de einddatum. Gebeurt dit niet, dan wordt de huurovereenkomst voor bepaalde tijd van rechtswege voor onbepaalde tijd verlengd.

Een huurovereenkomst voor woonruimte voor onbepaalde tijd kan door de huurder vrij eenvoudig worden opgezegd. Voor de verhuurder ligt dit anders. De verhuurder dient in zijn opzeggingsbrief één van de wettelijke opzeggingsgronden te vermelden. Dit is een vereiste om de huurovereenkomst door de rechter te laten beëindigen, als de huurder niet instemt met de opzegging door de verhuurder. De rechter zal dan moeten toetsen of aan de wettelijke opzeggingsgrond is voldaan.

Lees hier meer over opzegging van een huurovereenkomst van woonruimte.

De huurovereenkomst van zelfstandige woonruimte kent daarbij nog een belangrijk onderscheid. Namelijk het onderscheid tussen sociale huur en geliberaliseerde huur. Het verschil wordt bepaald door de huurprijs en dus niet door de persoon van de verhuurder (woningbouw of particulier). Als de huurprijs onder de door de overheid bepaalde liberalisatiegrens ligt (€ 720,42 in 2019), dan is sprake van sociale huur. Ligt de huurprijs daarboven, dan is sprake van geliberaliseerde huur. Dit wordt ook wel eens ‘de vrije-sector’ genoemd.

Meer informatie over de liberalisatiegrens, kunt u vinden op de website van de Rijksoverheid.

Sociale huurders genieten een betere huurprijsbescherming én kunnen makkelijker de huurcommissie inschakelen wanneer zij een conflict hebben met hun verhuurder over de huurprijs, de servicekosten of het onderhoud van hun woning.

Het inschakelen van de huurcommissie is voor huurders van geliberaliseerde woonruimte slechts mogelijk om de huurprijs te laten beoordelen binnen zes maanden na het aangaan van de huurovereenkomst. Voor andere conflicten dienen zij een bodemprocedure bij de kantonrechter te starten.

Lees hier meer over het inschakelen van de huurcommissie.

Bent u huurder of verhuurder van woonruimte en heeft u vragen over het huurrecht, wilt u geadviseerd worden of heeft u rechtsbijstand nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Neem direct contact op