HomeRechtsgebiedHuur en pachtHuurprijsaanpassing Overige bedrijfsruimte

Huurprijsaanpassing Overige bedrijfsruimte


De huurprijs van overige bedrijfsruimte komt tot stand door aanbod en aanvaarding van dat aanbod. Dat wil zeggen dat als de verhuurder en huurder voor een bepaalde periode een huurprijs afspreken, zij daar aan gehouden zijn en dat een rechter daarin niet kan ingrijpen.

In de huurovereenkomst wordt vastgelegd wat de huurder aan de verhuurder moet betalen én of de huurprijs periodiek geïndexeerd moet worden en op welke wijze dat dan plaats moet vinden. Worden er geen afspraken gemaakt over tussentijdse verhoging of indexering, dan is dat niet afdwingbaar.

Indien sprake is van een huurcontract voor bepaalde tijd, dan kunnen partijen na afloop van dat huurcontract een nieuw huurcontract afsluiten, of de overeenkomst voor onbepaalde tijd voortzetten. Op dit moment kunnen zij ook in overleg treden over de nieuwe huurprijs.

Als partijen het niet eens kunnen worden over de huurprijs, dan bestaat er geen wettelijke mogelijkheid om de rechter de huurprijs te laten bepalen. Dat is dus een belangrijk verschil met huur van winkelruimte.

Op het moment dat partijen het niet eens kunnen worden over de nieuwe huurprijs, dan bestaat voor beiden de mogelijkheid om de huurovereenkomst te beëindigen. Voor de verhuurder speelt dan de afweging of hij inschat dat hij een huurder kan vinden die wél de door hem gewenste huur wil betalen. De huurder dient er bij beëindiging rekening mee te houden dat hij geen recht op huurbescherming heeft. Hij zal dus een andere ruimte moet vinden om zijn activiteiten voort te zetten.

De wijze waarop de huurprijs van overige bedrijfsruimte aangepast kan worden, verschilt wezenlijk van de mogelijkheden waarop de huurprijs van winkelruimte aangepast kan worden. Het is daarom altijd van belang om te bepalen onder welk regime het gehuurde valt. Doorgaans is dit terug te vinden in de huurovereenkomst, bij gebreke waarvan het feitelijk gebruik doorgaans leidend is.

Lees hier meer over de huurprijsaanpassing van winkelruimte;
Lees hier wanneer sprake is van huur van winkelruimte;
Lees hier wanneer sprake is van huur van overige bedrijfsruimte.

Heeft u vragen over aanpassing van de huurprijs van winkelruimte? Wilt u geadviseerd worden of heeft u rechtsbijstand nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Neem direct contact op