HomeRechtsgebiedHuur en pachtHuurprijsaanpassing Winkelruimte

Huurprijsaanpassing Winkelruimte


De huurprijs van winkelruimte kan zowel op verzoek van de verhuurder, als op verzoek van de huurder aangepast worden. Dat kan op ieder moment als partijen het samen eens kunnen worden. Worden zij het niet eens, dan zijn zij gebonden aan de wettelijke termijnen om zich tot de rechter te kunnen wenden met een vordering tot huurprijsaanpassing.

Voor een initiatief tot huurverhoging of verlaging bestaat op grond van de wet pas ruimte na afloop van de overeengekomen huurperiode of, wanneer sprake is van een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd, voor het eerst na verloop van 5 jaar na de ingangsdatum van de op dat moment geldende huurprijs.

Komen partijen er samen niet uit, dan moeten zij zich eerst tot een deskundige wenden om advies te vragen met betrekking tot de nieuwe huurprijs. Als dat niet tot een oplossing leidt, dan kunnen partijen zich tot de rechter wenden. De rechter zal dan de nieuwe huurprijs vaststellen. Dat kan een verhoging zijn, maar net zo goed een verlaging. De rechter zal bij het bepalen van de juiste huurprijs rekening houden met de huurprijzen van vergelijkbare bedrijfsruimte ter plaatse.

Naast huurprijsaanpassing na afloop van een contractueel overeengekomen periode, is het ook mogelijk dat huurder en verhuurder een periodieke indexering of verhoging van de huurprijs overeenkomen. Dat moet dan wel geregeld zijn in het huurcontract.

De wijze waarop de huurprijs van winkelruimte aangepast kan worden, verschilt wezenlijk van de mogelijkheden waarop de huurprijs van overige bedrijfsruimte aangepast kan worden. Het is daarom altijd van belang om te bepalen onder welk regime het gehuurde valt. Doorgaans is dit terug te vinden in de huurovereenkomst, bij gebreke waarvan het feitelijk gebruik doorgaans leidend is.

Lees hier meer over de huurprijsaanpassing van overige bedrijfsruimte;
Lees hier wanneer sprake is van huur van winkelruimte;
Lees hier wanneer sprake is van huur van overige bedrijfsruimte.

Heeft u vragen over aanpassing van de huurprijs van winkelruimte? Wilt u geadviseerd worden of heeft u rechtsbijstand nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Neem direct contact op