HomeRechtsgebiedHuur en pachtHuurprijsaanpassing Woonruimte

Huurprijsaanpassing Woonruimte


De huurprijs van woonruimte kan gedurende de looptijd van het huurcontract worden verhoogd. Doorgaans leggen huurder en verhuurder bij het aangaan van een huurcontract vast op welke wijze er verhoogd mag worden. Bij verhuur van sociale huurwoningen, is de verhuurder aan wettelijke regels gebonden. Bij geliberaliseerde huur ligt dit anders. Lees hier meer over het onderscheid tussen sociale huur en geliberaliseerde (vrije-sector) huur.

Sociale huur

Als er sprake is van verhuur van een sociale huurwoning, dan is de verhuurder voor wat betreft de huurverhoging gebonden aan de wettelijke bepalingen. De verhuurder mag één keer per jaar (of twee keer per 24 maanden) de huur verhogen. Ook moet hij aangeven wanneer de nieuwe huurprijs ingaat én hoe de huurder bezwaar kan maken.

Lees hierover meer op de website van de huurcommissie.

Door de overheid wordt jaarlijks aangegeven met welk percentage de huurprijs mag worden verhoogd. Dit percentage is inkomensafhankelijk. Doorgaans geldt een laag percentage én een hoog percentage. Dit hoge percentage kan worden toegepast als het inkomen van de huurder boven een vastgestelde grens ligt. Indien de verhuurder dit hoge percentage wil toepassen, dan moet hij ook een inkomensverklaring opvragen bij de Belastingdienst en die bij zijn voorstel tot huurverhoging voegen.

De huur van de woning mag als gevolg van de verhoging niet hoger worden, dan de huur die maximaal gevraagd mag worden voor de woning. Die maximale huurprijs wordt bepaald aan de hand van het zogenaamde ‘puntenstelsel’.

Op de website van de Huurcommissie, kan met behulp van een checklist het aantal punten van een woning bepaald worden.

Geliberaliseerde huur

 Als er sprake is van geliberaliseerde huur, dan zijn veel van de regels die gelden voor huurverhoging van sociale huur niet van toepassing. Zo geldt het puntenstelsel niet, geldt er geen strakke termijn voor het aankondigen van een huurverhoging én kan de verhuurder de huurovereenkomst opzeggen als de huurder weigert om de (redelijke) huurverhoging te betalen.

Meestal staat er in geliberaliseerde huurcontracten een indexeringsclausule, of andere afspraken over de huurverhoging. Zo weten partijen vooraf waar zij aan toe zijn. Als er niets over de indexering of huurverhoging is afgesproken, dan kan de verhuurder de huur alleen verhogen door een nieuw huurcontract aan te bieden met een hogere huurprijs. Zoals hierboven reeds aangegeven, kan de verhuurder het huurcontract opzeggen – of door de rechter laten beëindigen – als de huurder niet instemt met een nieuw huurcontract met een redelijke huurprijs.

Op de website van de Rijksoverheid is meer te lezen over de regels die gelden bij huurverhoging in de vrije sector.

Heeft u vragen over huurverhoging van woonruimte in de sociale of geliberaliseerde sector? Wilt u geadviseerd worden of heeft u rechtsbijstand nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Neem direct contact op