HomeRechtsgebiedOpzeggingOpzegging Overige Bedrijfsruimte

Opzegging Overige Bedrijfsruimte


De huurovereenkomst voor overige bedrijfsruimte (zoals magazijnen, kantoren e.d.) wordt doorgaans aangegaan voor opvolgende periodes van één jaar of voor onbepaalde tijd. Doorgaans regelen partijen in het huurcontract tegen welke termijn de huurovereenkomst opgezegd kan worden. Bijvoorbeeld tegen het einde van de overeengekomen termijn, of bij huurovereenkomsten voor onbepaalde tijd, met inachtneming van een termijn van enkele maanden tot een jaar.

Tegen die opzegging kan de huurder weinig doen. Het huurcontract loopt af op de datum waartegen is opgezegd. De huurder kan ervoor kiezen om op de einddatum het gehuurde te verlaten, maar hij kan er ook voor kiezen om te blijven zitten en een beroep te doen op ontruimingsbescherming.

Ontruimingsbescherming

Ontruimingsbescherming is in feite het enige verweermiddel dat de huurder van overige bedrijfsruimte ten dienst staat bij opzegging van de huur van overige bedrijfsruimte. De verhuurder kan daar in de eerste twee maanden na de einddatum van het huurcontract niets tegen doen.

De huurder zal binnen twee maanden na de einddatum een verzoek tot verlenging van de ontruimingsbescherming in moeten dienen bij de kantonrechter. De rechter kan de ontruimingstermijn dan maximaal drie keer met één jaar verlengen. De huurder moet dan wel goed onderbouwen waarom zijn belangen bij voortzetting van de ontruimingsbescherming, zwaarder wegen dan de belangen van de verhuurder bij ontruiming.

In de praktijk komt het er op neer dat de huurder onderbouwt waarom de gegunde termijn voor hem onvoldoende is om vervangende bedrijfsruimte te vinden om zijn activiteiten voort te zetten. Daartegenover zal de verhuurder onderbouwen waarom hij er belang bij heeft dat de huurder vertrekt, bijvoorbeeld omdat het pand gerenoveerd moet worden of omdat er een beter betalende huurder de ruimte wil betrekken.

Ontruiming

Zo lang er een verzoek tot verlenging van de ontruimingsbescherming aanhangig is bij de rechter, kan de verhuurder niet ontruimen.

De verhuurder dient in bijna alle gevallen een zelfstandig verzoek in, waarin hij de rechter vraagt om te bepalen op welke datum de huurder ontruimt moet hebben, in het geval dat de verlenging van de ontruimingsbescherming wordt afgewezen.

Huur / Vergoeding

Als de huur is opgezegd, eindigt het huurcontract. De huurder kan dan ook niet langer aangesproken worden om huurpenningen te betalen. De huurder is na beëindiging van het huurcontract echter wel gehouden om aan de verhuurder een vergoeding voor het gebruik van de bedrijfsruimte te betalen, zo lang als hij deze in gebruik heeft. Doorgaans is die vergoeding gelijk aan de huurprijs die de huurder tot voor kort betaalde. Zo nodig kan op dit punt om een beslissing van de rechter gevraagd worden.

Lees hier wanneer sprake is van huur van overige bedrijfsruimte.

Bent u huurder of verhuurder van overige bedrijfsruimte en heeft u vragen, wilt u geadviseerd worden of heeft u rechtsbijstand nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Neem direct contact op