HomeRechtsgebiedOpzeggingOpzegging Woonruimte

Opzegging Woonruimte


Huur voor onbepaalde tijd

Een huurovereenkomst voor woonruimte kan door de huurder en door de verhuurder worden opgezegd. Beiden kunnen dit doen door middel van een deurwaardersexploot of aangetekende brief. De huurder moet daarbij rekening houden met een opzegtermijn van 1 tot 3 maanden. De verhuurder moet rekening houden met een opzegtermijn van 3 tot 6 maanden. De verhuurder dient daarbij ook rekening te houden met een aantal aanvullende formaliteiten. Hij moet in zijn opzeggingsbrief de wettelijke opzeggingsgrond vermelden én hij moet aan de huurder verzoeken om binnen 6 weken te laten weten of deze met de opzegging instemt.

Als de huurder niet instemt met de opzegging, dan zal de verhuurder zal een beëindigingsvordering moeten instellen bij de kantonrechter. De rechter kan de beëindigingsvordering slechts toewijzen als is voldaan aan één van de wettelijke opzeggingsgronden die de wet noemt. Of zelfstandige of onzelfstandige woonruimte wordt gehuurd, maakt hierin geen verschil.

De wettelijke opzeggingsgronden zijn:

  • wangedrag van de huurder;
  • een expliciet overeengekomen ontruimingstermijn;
  • dringend eigen gebruik van het gehuurde door de verhuurder;
  • weigeren door de huurder van een redelijk aanbod tot een nieuwe huurovereenkomst;
  • verwezenlijking van het bestemmingsplan;
  • belangenafweging bij hospita kamerverhuur.

 Huur voor bepaalde tijd

Met invoering van de Wet Doorstroming Huurmarkt, is het mogelijk geworden om huurovereenkomsten voor bepaalde tijd te laten eindigen zonder dat een wettelijke opzeggingsgrond vereist is. Een huurovereenkomst voor woonruimte voor bepaalde tijd eindigt sindsdien namelijk automatisch aan het einde van die bepaalde tijd.

Die bepaalde tijd mag bij zelfstandige woonruimte maximaal 2 jaar bedragen en voor onzelfstandige woonruimte maximaal 5 jaar. De enige cruciale formaliteit die de wetgever heeft opgelegd, is dat de verhuurder de huurder informeert over de dag waarop de huurovereenkomst afloopt. De verhuurder moet dat doen, niet eerder dan 3 maanden en niet later dan 1 maand voor die einddatum. De verhuurder heeft dus een tijdsframe van 2 maanden waarbinnen hij de huurder moet informeren over de dag waarop de huurovereenkomst eindigt.

Lees hier  de blog over de bijzonderheden van de huurovereenkomst voor bepaalde tijd.

Het is ook mogelijk om een huurovereenkomst te ontbinden. Bijvoorbeeld als een huurder de verplichtingen uit de huurovereenkomst niet nakomt.

Bent u huurder of verhuurder van woonruimte en heeft u vragen, wilt u geadviseerd worden of heeft u rechtsbijstand nodig? Neem dan vrijblijvend contact op met één van onze gespecialiseerde advocaten.

Neem direct contact op