HomeRechtsgebiedVastgoedrecht

Vastgoedrecht


De unit Vastgoedrecht van Tanger Advocaten behandelt alles dat te maken heeft met onroerend goed en wonen.

Neem gratis en vrijblijvend contact op met ons team wanneer u vragen heeft over:

–           Huurovereenkomsten.
–           Huurgeschillen.
–           Koop/verkoop woonhuis of bedrijfspand.
–           Verborgen gebreken.
–           Erfafscheidingen.
–           Erfdienstbaarheden / recht van overpad.
–           Omgevingsvergunning.
–           Planologische bezwaren.
–           Onteigening.
–           Erfpacht.
–           Kamerverhuur.
–           Vereniging van Eigenaren geschillen.
–           Planschade.
–           Nadeelcompensatie.
–           Wet Voorkeursrecht Gemeenten.
–           Kraken.
–           Bodemverontreiniging.
–           Tijdelijk verhuren.