HomeRechtsgebiedArbeidsrecht

Arbeidsrecht


Steeds vaker wordt een arbeidsrecht advocaat ingeschakeld zonder dat er sprake is van een ontslagsituatie.
Bijvoorbeeld wanneer u in het kader van een reorganisatie wordt overgeplaatst of genoegen moet nemen met een lagere functie.
Of wanneer re-integratieproblemen ontstaan. Dit valt onder andere binnen de specialisme van het arbeidsrecht.

Tijdig advies is van het grootste belang bij arbeidsrecht.
Want hoewel de Wet en de Rechter de werknemer in belangrijke mate beschermen, kunnen onjuiste beslissingen of een onjuiste houding in een eventuele ontslagprocedure het verschil uitmaken tussen wel of geen ontslag en tussen een lage ontslagvergoeding of een hoge ontslagvergoeding.

Wanneer het dan tot een ontslag dreigt te gaan komen, dan wilt u een arbeidsrecht advocaat die er het maximale uit haalt.
In onderhandelingen of in een procedure.
Een advokaat die processtukken maakt die de Rechter er van zullen overtuigen dat u onrechtvaardig bent behandeld en dat alleen een hoge ontslagvergoeding aan dat onrecht tegemoet komt.

Onze arbeidsrechtadvocaten werken ook nauw samen met onze insolventie-advocaten.
Die zijn bij uitstek in staat om te beoordelen waar met cijfers wordt “gerommeld” om te kunnen zeggen dat geen hoge ontslagvergoeding kan worden betaald.
Ook wanneer u met een ontslagvergunning bent ontslagen met een summier sociaal plan of zelfs geen sociaal plan, kent de arbeidsrechtadvocaat van Tanger Advocaten de mogelijkheden om alsnog een redelijke ontslagvergoeding door de rechter te laten vaststellen.

Wij staan voor u klaar, om u te helpen.

Altijd.

Neem gratis en vrijblijvend contact op met ons team wanneer u vragen heeft over:

–           Arbeidsovereenkomst.
–           Beeindigingsregeling.
–           Concurrentiebeding.
–           Ontslag.
–           Ontslagvergunning.
–           Ontslag op staande voet.
–           Ziekte en re-integratie.
–           Oproepcontract.
–           Nulurencontract.
–           Loonachterstand.
–           Gevolgen van reorganisatie.
–           Tijdelijke arbeidsovereenkomst / tijdelijk contract.
–           Agentuurovereenkomst.
–           Ontslag wegens niet goed functioneren.
–           Ontslag vanwege ernstige redenen.
–           Ontslag wegens bedrijfseconomische omstandigheden.
–           Ontslag wegens verstoorde verhoudingen.
–           Opzegverbod.
–           Kennelijk onredelijk ontslag.
–           Uitzendovereenkomst.
–           Ontslagvergoeding / Kantonrechtersformule.
–           Demotie/degradatie.
–           Re-integratie.
–           Concurrentiebeding.
–           Gelijke behandeling.
–           Passende arbeid.
–           Rechten en plichten bij overgang onderneming.
–           Arbeidsongeval.
–           Vakantiedagen / vakantie uren / overuren.
–           “Habe Nichts”.