HomeRechtsgebiedOvereenkomst / Contract

Overeenkomst / Contract


Overeenkomst, contract, convenant, reglement, statuut, verdrag.
Allemaal woorden voor hetzelfde, namelijk een document waarin wij afspraken die wij met elkaar maken neerleggen.

In de basis is het maken van een overeenkomst heel simpel.
Je schrijft op wat je met elkaar hebt afgesproken.
Daar gaat het vaak al mis, omdat mensen het niet goed opschrijven, het onbegrijpelijk opschrijven, het onduidelijk opschrijven of het onvolledig opschrijven.
Vaak zijn teksten zo moeilijk opgeschreven dat niemand er meer een touw aan kan vastknopen.

Bovendien moet niet alleen worden overeengekomen wat is afgesproken, er moeten ook voorzieningen worden getroffen als het mis gaat, als er sprake is van overmacht, als er onvoorziene omstandigheden blijken.

Bij het maken van een overeenkomst is de hulp van een advocaat gewenst.
Een advocaat, niet een notaris, een accountant of een andere adviseur.
Want alleen degene die over contracten heeft geprocedeerd kan goed adviseren.
Of laat de overeenkomst in elk geval door een advokaat van Tanger Advocaten controleren.
Dat is vaak niet meer dan 1 of 2 uur werk maar kan veel narigheid voorkomen.

Als er dan iets mis gaat en u wilt van een overeenkomst af, of u wilt dat de wederpartij de overeenkomst juist nakomt, is het zaak de wettelijke regels voor ingebrekestelling te volgen.

Als de juiste formaliteiten niet in acht worden genomen kan een procedure worden verloren, al heeft u in inhoudelijk het grootste gelijk van de wereld.

Neem gratis en vrijblijvend contact op met ons team wanneer u vragen heeft over:

–           Overeenkomst maken.
–           Overeenkomst ontbinden.
–           Ingebreke stellen.
–           Verzuim.
–           Overmacht.
–           Dwaling, bedrog, misbruik van omstandigheden.
–           Subrogatie.
–           Regres.
–           Hoofdelijkheid.
–           Schadevergoeding.
–           ENAC.
–           Schuldeisersverzuim.
–           Electronische overeenkomst.
–           Meerpartijenovereenkomst.