Kinderalimentatie


Kinderalimentatie wordt in beginsel berekend aan de hand van het Rapport Alimentatienormen. Dit rapport bevat richtlijnen die bij de vaststelling van alimentatie worden gehanteerd. Ook rechters nemen dit rapport als uitgangspunt.

De kinderalimentatie wordt berekend aan de hand van de behoefte (kosten van de kinderen) en draagkracht (in hoeverre kunnen ouders bijdragen). Dit verschilt per gezin.

Behoefte

Eerst moet worden bekeken in hoeverre een kind behoefte heeft aan een bijdrage in de kosten van zijn of haar verzorging en opvoeding. Het NIBUD heeft in samenwerking met het CBS een systeem ontwikkeld om de kosten van de verzorging en opvoeding van een kind weer te geven. Hiervoor heeft zij tabellen opgesteld.

De tabellen en het Rapport Alimentatienormen zijn beiden terug te vinden op de website www.rechtspraak.nl onder het Hoofdstuk à Landelijke regelingen à Alimentatienormen (onder Familie en Jeugd).

In de tabellen is rekening gehouden met alle “normale kosten” van een kind. U kunt bijvoorbeeld denken aan kleding, onderdak, eten en drinken. Het kan zo zijn dat u te maken heeft met extra kosten. In de alimentatienormen worden als voorbeeld genoemd de kosten van een gehandicapt kind, kosten van topsport of extra hoge schoolkosten. Deze extra kosten kunnen er voor zorgen dat de behoefte van het kind hoger ligt dan dat uit de tabellen zou volgen.

Draagkracht

Nadat de behoefte van het kind is vastgesteld, moet door middel van een draagberekening bekeken worden hoeveel de alimentatieplichtige kan bijdragen in de behoefte van het kind. Dit is afhankelijk van een aantal factoren, waaronder de hoogte van het inkomen van de alimentatieplichtige.

Op het moment dat er ook omgang tussen de alimentatieplichtige en het kind plaatsvindt, komt de alimentatieplichtige in aanmerking voor een zorgkorting. De korting varieert tussen de 15 tot 35 %.

Wijzigingen per 1 januari 2015

Per 1 januari 2015 zijn de kindregelingen gewijzigd. Dit betekent onder meer dat tot aan 1 januari 2015 iedere ouder die boven een bepaalde norm kinderalimentatie betaalde een forfaitair bedrag fiscaal kon aftrekken. Deze aftrek is per 1 januari 2015 komen te vervallen. Dit leidt tot een verlaging in de draagkracht aan de zijde van de alimentatieplichtige.

Daarnaast ontvangen ouders die in aanmerking komen voor het kindgebonden budget, ook de verhoogde alleenstaande ouder kop. Dit leidt sinds de uitspraak van de Hoge Raad van 9 oktober 2015 (ECLI:NL:PHR:2015:1711) tot een verhoging van de draagkracht aan de zijde van de alimentatiegerechtigde.

De wijzigingen hebben beide veel invloed op de berekening van de kinderalimentatie. Zowel voor de alimentatieplichtige als voor de alimentatiegerechtigde bestaat aanleiding om de alimentatie opnieuw te laten berekenen.

Bent u nieuwsgierig of de kinderalimentatie welke u bent overeengekomen nog wel up-to- date is? Wij adviseren u graag hierover. Ook al lijken de richtlijnen rechttoe rechtaan, de uitkomst van de berekening wordt volledig bepaald door de input!