Partneralimentatie


Bij de vaststelling van partneralimentatie geldt als uitgangspunt dat beide echtgenoten na scheiding hetzelfde te besteden zullen hebben.

Een belangrijke vraag daarbij is in hoeverre van een onderhoudsgerechtigde kan worden verwacht dat zelf in het eigen levensonderhoud wordt voorzien.

Partneralimentatie wordt bepaald aan de hand van de behoefte van de alimentatiegerechtigde en de draagkracht van zowel de alimentatiegerechtigde als de alimentatieplichtige.

De alimentatiegerechtigde en de alimentatieplichtige hebben na echtscheiding beiden een behoefte om in hun levensonderhoud te kunnen voorzien.

Uitgangspunt bij de berekening van de behoefte zijn de welstand en de leefomstandigheden van de echtgenoten ten tijde van het huwelijk.
Uit de rechtspraak blijkt echter steeds meer dat de alimentatieplichtige niet per definitie gehouden is de alimentatiegerechtigde in staat te stellen zijn of haar levensstandaard voort te zetten op de wijze zoals hij of zij tijdens het huwelijk ook gewend was.
Zo kan soms van een onderhoudsgerechtigde met een goede studie en veel werkervaring verwacht worden dat hij of zij de werkzaamheden zal uitbreiden. Bijvoorbeeld indien de leeftijd van de kinderen waarvoor de onderhoudsgerechtigde zorgde dit toelaat.

Er dient dus beoordeeld te worden hoeveel alimentatie de alimentatieplichtige aan de alimentatiegerechtigde dient te voldoen om in het levensonderhoud te kunnen voorzien. Vervolgens dient te worden getoetst in hoeverre de alimentatiegerechtigde deze inkomsten in alle redelijkheid zelf kan verwerven dan wel of er een aanvulling nodig is vanaf de zijde van de alimentatieplichtige.

Als de behoefte vaststaat, dient berekend te worden in hoeverre de alimentatieplichtige alimentatie kan voldoen aan de alimentatiegerechtigde op basis van zijn of haar inkomen. Dit wordt ook wel de draagkrachtberekening genoemd. Ook wordt in de draagkrachtberekening rekening gehouden met het voldoen van lasten.

Duur

Indien uit een huwelijk geen kinderen zijn geboren, en het huwelijk korter dan vijf jaar heeft geduurd, dan is de duur van de partneralimentatie gelijk aan de duur van het huwelijk. Indien uit een huwelijk kinderen zijn geboren, of in het geval dat een huwelijk langer heeft geduurd dan vijf jaar, dan is de wettelijke alimentatieplicht op dit moment nog 12 jaar.

Wijziging van omstandigheden

Als alimentatie is vastgesteld, wil dit niet zeggen dat dit bedrag voor altijd zo blijft. Indien er sprake is van een wijziging van omstandigheden kan er aanleiding bestaan om de alimentatie opnieuw te laten berekenen. Zo kan het inkomen van de alimentatieplichtige dalen, het inkomen van de onderhoudsgerechtigde stijgen, of kan de onderhoudsgerechtigde gaan samenwonen of trouwen. Dit zijn allemaal voorbeelden van wijzigingen van omstandigheden die aanleiding geven om de alimentatie opnieuw te laten berekenen. Ook de behoefte van de alimentatiegerechtigde kan door de jaren heen wijzigen.

Mocht u vragen hebben over het onderwerp partneralimentatie, neem dan gratis en vrijblijvend contact op met ons team.